Taraxacum Nederland

Sectie Frugalia Meijer ined.            Schraallandpaardenbloem


Deze sectie is ontstaan uit de groep rondom Taraxacum nordstedtii Dt. en wordt binnenkort beschreven.

Als men een paardenbloem vond zonder stuifmeel en met rood aangelopen buitenste lintbloemen werd deze in het veld snel herkend als Taraxacum nordstdtii Dt.

             Taraxacum crinitipes Meijer ined. op de typelocatie

 

Determineersleutel Sectie Frugalia


                                    Bloemhoofdje van Taraxacum crinitipes Meijer ined.


1. Bladeren tot sterk behaard......................................................................................................2

1. Bladeren zijn vrijwel kaal.........................................................................................................3

2. Bladeren aan de basis sterk behaard (crinitipes= wollig mandje).Bladstelen groen tot licht rose en duidelijk gevleugeld. De middennerf is groen tot iets rose en dicht behaard.Zijlobben ( 4-7) afstaand tot iets gebogen. Zowel op de bovenkant als de onderkant van de zijlobben en de interlobben meerdere kleine tot grote tanden.Bloemknoppen lichtgroen van kleur en een beetje berijpt. Bloemstellen behaard. Buitenste omwindselbladen afstaand tot opgaand en niet gerand.Onderkant buitenste omwindselblaadjes rood gestreept.Pollen veel aanwezig........................................

...............................................................................................Taraxacum crinitipes Meijer ined.

Verspreiding: Tot nu toe alleen bekend uit Friesland, Groningen en Drenthe.

2a. Bladeren aan de basis licht behaard. Bladstelen zijn rose tot rood en bijna niet gevleugeld.Bladeren zijn iets behaard en met een roodachtige middennerf. Zijlobben  (4-6)afstaand tot iets teruggekromd. De bovenkant meestal zonder tanden,de onderkant met enkele grote tanden. Interlobben zijn wisselend getand.Bloemstelen licht behaard..Bloemknoppen donkergroen en iets berijpt. Buitenste omwindselblaadjes opstaand en rondom duidelijk gerand(werknaam was circummarginatum= rondom gerand) en soms met enkele hyaline haren.Buitenste lintbloemen zijn donkerrood gestreept. Pollen rudimentair...................................................................Taraxacum pietii-oosterveldii H.Ollg. et

 

Verspreiding: Deze soort komt verspreidt door het land voor. Wordt vermoedelijk over het hoofd gezien.

 

                                   Holotype van Taraxacum pietii-oosterveldii H.Ollg.

3. Stuifmeel aanwezig.................................................................................................................4

3a. Stuifmeel ontbreekt...............................................................................................................5

4. Bladeren zijn geelachtig groen. Bladstelen kort , bleek en iets gevleugeld. Zijlobben sterk haakvormig met duidelijke convexe voorkant. Vaak ongetand tot enkele fijne tandjes. Soms kunnen de bladeren iets gevlekt zijn. Middennerf rood gekleurd. Interlobben vrijwel ontbrekend. Eindlob helmvormig, even lang als breed. Hoofdjessteel iets behaard. Omwindselblaadjes zijn aanliggend, opgericht en duidelijk witgerand. Lintbloemen zijn aan de onderzijde donkerviolet gestreept.Pollen aanwezig.....................................................

.......................................................................................Taraxacum hygrophilum v. Soest

 

Verspreiding: Zeer zeldzame soort in Nederland. Tot nu toe alleen bekend  bij Meppel.

               

            Taraxacum hygrophilum v. Soest op de vindplaats in schraalland bij Meppel


                                          Holotype Taraxacum hygrophilum v. Soest

4a Bladeren blauwachtig groen en met fel donkerrode bladsteel. Middennerf is ook sterk roodachtig gekleurd. Zijlobben zijn veelal symmetrisch geplaatst. De bovenste zijlobben zijn ongetand. Interlobben duidelijk aanwezig met her en der een grove tand. Eindlob helmvormig en ongeveer even lang als breed en in een korte top toegespitst. Bloemsteel vrijwel kaal. Omwindsel komvormig en donkergroen. Buitenste omwindselblaadjes duidelijk aanliggend en gerand en tot 5 mm breed. Omwindselblaadjes zijn vaak donkerviolet van kleur.  De  bloemhoofdjes zijn stralend en tot 4 cm in doorsnede De buitenste lintbloemen zijn duidelijk aan de onderzijde zwartpurper gekleurd. Pollen zijn weinig en klein................................................................................Taraxacum zevenbergenii v. Soest

Opmerking: Deze soort begint pas te bloeien als alle andere paardenbloemen zijn uitgebloeid. Deze soort wordt daardoor over het hoofd gezien.

Verspreiding:Zeer zeldzame soort binnen deze sectie. Tot nu toe alleen bekend in Zuid-Friesland en aangrenzend Overijssel ( veel bij Giethoorn) Ook bekend uit Engeland.

                                      Taraxacum zevenbergenii v. Soest bij Giethoorn


                                          Holotype  Taraxacum zevenbergenii v. Soest

 

 

5. Bladstelen helder purperrood gekleurd en iets gevleugeld. Bladeren zijn vrijwel kaal. Interlobben zijn  iets geplooid. Zijlobben (4-6) tot sterk teruggekromd en vrijwel ongetand. Zijlobben tot lang toegespitst. Bloemknoppen zijn donkergroen van kleur. Niet berijpt. Buitenste omwindselblaadjes tot aanliggend en met een nauwelijks zichtbare rand. Buitenste lintbloemen zijn sterk purperrood. Geen stuifmeel....................................................

.....................................................Taraxacum frugale Hagendijk et Oosterveld & Zevenbergen

Verspreiding: Deze soort is binnen deze sectie het meest algemeen in Nederland.

                             Taraxacum frugale Hagendijk et Oosterveld & Zevenbergen


5a. Bladstelen sterk rood gekleurd en iets gevleugeld.Zijlobben afstaand tot heen en weer gebogen tot sterk teruggekromd. Zijlobben lang toegespitst met verlengde top.Zijlobben zijn duidelijk getand  met zowel op de bovenkant als de onderkant van de zijlobben met grove tanden.Interlobben iets geplooid en met een enkele tand. Eindlobben zijn onduidelijk met vaak ook een enkele grove tand. Buitenste omwindselblaadjes aanliggend en niet of nauwelijks gerand. Bloemknoppen zijn sterk berijpt.................................................................

...............................................................................................Taraxacum nordstedtii Dahlst.

 

Verspreiding: In Nederland tot nu toe alleen aangetroffen in de kustgebieden.  (brak?)