Taraxacum Nederland

Serie Fagerstroemia


Deze serie kent de volgende soorten: Taraxacum fagerstroemii Saltin, Taraxacum latens H.Ollg., Taraxacum subxanthostigma M.P.Chr. ex H.Ollg., Taraxacum amplum Markl., Taraxacum purpureum Raunk., Taraxacum rhamphodes Hagl.

Fig. 1 Taraxacum fagerstroemii Salt.

1. Omwindsel meer dan 4 mm breed, smal gevleugeld........................................................2

1a. Omwindsel  tot 3,5 mm breed, bladsteel niet duidelijk gevleugeld..........................3

Taraxacum fagerstroemii Saltin

Fig. 2 Taraxacum subxanthostigma M.P.Chr.

2. Omwindsel, niet gerand, teruggekromd. Bloemknop niet berijpt.  Zijlobben, afstaand, voorkant iets bolvormig, geleidelijk versmald in een korte, vaak tongvormige top. Voorkant zijlobben zwak getand, onderkant soms met een enkele grote tand. Eindlob kort driehoekig, soms iets ingesneden, met een kort spitsje. Interlobben breed, hoekig,geplooid,sterk violet gekleurd................................Taraxacum subxanthostigma M.P.Chr. (Fig. 2,4 )

 

Verspreiding: Onvoldoende bekend

Areaal: Finland, Nederland, Duitsland, Polen. Adventief in Engeland.

2a. Omwindsel duidelijk gerand, teruggekromd. Bloemknop duidelijk sterk berijpt. Zijlobben, zwak afstaand tot duidelijk teruggericht( iets klauwvormig), vrijwel niet getand, smal driehoekig en spits. Interlobben breed hoekig, geplooid. Eindlob kort helmvormig, ingesneden, soms met een grote tand, stomp.....................................Taraxacum rhamphodes Hagl. ( Fig. 3,5,6 )

Verspreiding: Onvoldoende bekend

Areaal: Zweden, Denemarken, Engeland en Nederland. Adventief in Zuid- Amerika

Fig.3 Taraxacum rhamphodes Hagl.

Fig.4 Taraxacum subxanthostigma M.P.Chr.

Fig. 5 Taraxacum rhamphodes Hagl.

3. Bloemknoppen sterk berijpt. Omwindsel purper gekleurd......................................4

3a. Planten met andere kenmerken..............................................................5

Fig. 7 Type Taraxacum fagerstroemii Salt.

Fig. 6 Type Taraxacum rhamphodes Hagl.

Fig. 8 Taraxacum purpureum Raunk.

4. Zijlobben talrijk, tot 6, afstaand, breed driehoekig, tongvormig verlengd, tot 3 cm lang meestal diep ingesneden, met vele tanden. Voorkant zijlobben overgaand in de van tanden en lobjes voorziene interlobben. Randje van de interlobben gekleurd. Eindlob kort pijlvomig tot iets helmvormig, ingesneden, stompe top. Eindlob vaak onmerkbaar overgaand in de zijlobben. Omwindsel, tot 3 mm breed, niet gerand, sterk teruggekromd, purper gekleurd. Stijlen zwart van kleur......................................Taraxacum fagerstroemii Salt. (  Fig. 1,7,9 )

 

Verspreiding: Algemeen

Areaal: Scandinavië, Nederland, België en Noord- Frankrijk

4a Zijlobben ,4-6, afstaand tot bijna klauwvormig teruggericht, smal kort driehoekig, spits, bovenkant met vele tanden. Interlobben sterk violet gekleurd. Eindlob verlengd pijlvormig, ingesnoerd tot ingesneden,spits, met een enkele grote tand. Omwindsel 3,5 mm breed, sterk teruggekromd, sterk purper gekleurd, gerand...................................Taraxacum purpureum Raunk. ( Fig. 8,10 )

 

Verspreiding: Onvoldoende bekend

Areaal: Spanje, Nederland, Duitsland, Polen, Denemarken, Scandinavië, Baltische Staten en Noordwest-Rusland

Fig.9 Taraxacum fagerstroemii Salt.

Fig. 10 Taraxacum purpureum Raunk.

Fig.11 Taraxacum amplum Markl.

5. Zijlobben talrijk, 5-6, afstaand tot iets teruggericht ( soms klauwvormig),smal driehoekig, spits, tot 4 cm lang. Bovenkant van de zijlobben met een enkele tand. Interlobben met enkelen grote tanden, randje niet gekleurd. Eindlob smal helmvormig verlengd, ingesneden tot ingesnoerd. Omwindsel meer dan 3,5 mm breed, komvormig, afstaand tot iets terugekromd, duidelijk gerand. Bloemhoofdje groot, breed,lichtgeel van kleur, stijlen vaak uitstekend, lichtgroen van kleur......................................Taraxacum amplum Markl. ( Fig. 11,13,16 )

 

Verspreiding: Alleen bekend uit het noorden van het land en daar algemeen. Overigens  onvoldoende bekend

Areaal: Nederland, Denemarken, Duitsland, Polen, Baltische Staten, Noordwest Rusland, Tjechië. Adventief in Engeland.

5a. Zijlobben talrijk, 5-6, afstaand, smal driehoekig en kort toegespitst,  voorkant duidelijk bolvormig, getand. Interlobben kort, met een enkele grote tand, iets geplooid,niet gekleurd. Eindlob smal kort pijlvormig, ingesnoerd, ingesneden,spits.Omwindsel,3,5 mm breed, duidelijk gerand, teruggekromd......................................................................Taraxacum latens H.Ollg.( Fig. 12,14,15 )

 

Verspreiding: Onvoldoende bekend

Areaal: Nederland, Denemarken en Polen. Adventief in Engeland.

Fig.12 Taraxacum latens H.Ollg.

Fig.13 Taraxacum amplum Markl.

Fig.14 Taraxacum latens H.Ollg.

Fig. 15 Type Taraxacum latens H.Ollg.

Fig 16. Type Taraxacum amplum Markl.