Taraxacum Nederland

Serie Intervenientia


Deze serie kent de volgende soorten:Taraxacum interveniens Hagl., Taraxacum kjellmanii Dahlst., Taraxacum huelphersianum Dahlst. ex Hagl., Taraxacum exsertiforme Hagendijk,van Soest & Zevenbergen, Taraxacum pettersonii Markl.

Fig.1 Taraxacum interveniens Hagl.

1.Bladeren vrijwel niet behaard................................2

1a. Bladeren dicht behaard................................3

Fig. 2 Taraxacum exsertiforme Hagendijk, van Soest & Zevenbergen

Fig. 3 Type Taraxacum exsertiforme Hagendijk,van Soest & Zevenbergen

Fig. 4 Type Taraxacum interveniens Hagl.

2. Stuifmeel ontbrekend. Bladsteel niet gevleugeld. Zijlobben 6-8, afstaand, smal driehoekig,spits en geleidelijk verlengd in een sliertige top. Bovenste zijlobben niet getand, voorkant van de lagere zijlobben sterk priemvormig getand. Achterkant zijlobben recht en niet getand. Onderste zijlobben klein tot priemvormig. Eindlob kort pijlvormig en meestal ingesneden, spits en niet in een lange punt verlengd. Omwindsel vrijwel afstaand, duidelijk komvormig, 3-4 mm breed, niet gerand. Lintbloemen donkergeel, aan de onderzijde donkerviolet gestreept......................................,.................................... Taraxacum exsertiforme Hagendijk, van Soest & Zevenbergen (Fig. 2,3 )

 

Verspreiding: Vrij algemeen in het zuiden van het land. Verder gevonden bij Delft en Wateringen

 

Verspreidingskaart

Areaal: Nederland

2a.Stuifmeel aanwezig. Zijlobben, 5-6, smal driehoekig tot 2 cm lang, afstaand, spits. Zijlobben bijna niet getand tot matig getand. Interlobben smal met een gekleurd randje. Eindlob pijlvormig, spits toelopend, met een duidelijk te onderscheiden topje. Eindlob vaak ingesneden. Omwindsel teruggekromd, meer dan 3,5 mm breed,smal gerand...................................Taraxacum petterssonii Markl.( Fig. 5,6)

 

Verspreiding: Zeldzaam. Ooit gevonden op Texel en bij Haaksbergen en Sleeuwijk. Verder onderzoek is nodig.

Areaal: Scandinavië,Denemarken en Nederland

Fig.5 Taraxacum petterssonii Markl.

Fig.6 Taraxacum petterssonii Markl.

3. Omwindsel meer dan 4 mm breed, teruggekromd, niet gerand.  Bladsteel smal gevleugeld. Middennerf met een opvallend gestreept patroon. Zijlobben afstaand,bolvormig, met vele tanden op de bovenkant. Zijlobben smal driehoekig geleidelijk versmald in een verlengde spits, iets teruggericht. Interlobben vrij kort, soms met een grote tand. Eindlob sterk verlengd helmvormig, met een  opvallende top. Eindlob ingesneden  met enkele tanden...........................................................................Taraxacum interveniens Hagl.( Fig. 1,4,7 )

 

Verspreiding: Onvoldoende bekend

 

Verspreidingskaart

 

Areaal: Nederland, Midden-Europa, Denemarken, Finland, Zweden, Baltische Staten en Griekenland

3a. Met andere kenmerken...........................................4

Fig. 7 Taraxacum interveniens Hagl.

Fig. 8 Taraxacum huelphersianum Dahlst. ex Hagl.

4. Bladsteel tot breed gevleugeld. Zjlobben, 4-5, afstaand tot teruggericht, voorkant meestal bolvormig met enkele grote tanden, kort toegespitst. Onderkant zijlobben recht. Eindlob kort driehoekig, niet duidelijk te onderscheiden van de onderste zijlobben, niet getand,maar met enkele insnijdingen. kort toegespitst. Interlobben met enkele grote tanden, duidelijk zwart gekleurd.  Omwindsel tot teruggekromd, 3,5 mm breed.....................................Taraxacum huelphersianum Dahlst. ex Hagl. (  Fig. 8,10,12 )

 

Verspreiding: Onvoldoende bekend

Areaal: Nederland, Duitsland, Polen,  Noordwest-Rusland, Scandinavië. Adventief in Engeland.

4a. Bladstelen smal gevleugeld. Zijlobben, 3-3, afstaand, smal driehoekig, verlengd in een korte, vaak stompe spits. Voorkant zijlobben met enkele grote tanden. Interlobben met enkele grote tanden, randje iets gekleurd. Eindlob verlengd helmvormig, ingesneden, met enkele grote tanden, toegespitst. Omwindsel teruggekromd, 3,5 mm. breed.....................................Taraxacum kjellmanii Dahlst. ( Fig. 9,11,13 )

 

Verspreiding: Onvoldoende bekend

Areaal: Nederland, België, Oost-Europa, Zwitserland en Scandinavië.

Fig. 9 Taraxacum kjellmanii Dahlst.

Fig. 10 Taraxacum huelphersianum Dahlst. ex Hagl.

Fig. 11 Taraxacum kjellmanii Dahlst.

Fig.12 Type Taraxacum huelphersianum Dahlst. ex Hagl.

Fig. 13 Type Taraxacum kjellmanii Dahlst.