Taraxacum Nederland

Serie Sinuata


Deze serie kent de volgende soorten : Taraxacum sinuatum Dahlst. , Taraxacum cyanolepis Dahlst., Taraxacum ochrochlorum Hagl., Taraxacum vastisectiforme Hagendijk, van Soest & Zevenbergen, Taraxacum cordatum Palmgr. ,Taraxacum subcyanolepis M.P.Chr., Taraxacum latisectum Lindb., Taraxacum fasciatum Dahlst. , Taraxacum ekmanii Dahlst. , Taraxacum angulare Hagendijk, van Soest & Zevenbergen, Taraxacum subundulatum Dahlst.

Fig.1 Taraxacum sinuatum Dahlst.

1. Planten behaard...........................................................................................................2

1a. Planten vrijwel kaal....................................................................................................5

Fig.2 Taraxacum ekmanii Dahlst.

Taraxacum ekmanii Dahlst.

Taraxacum ekmanii Dahlst.

2. Planten sterk behaard...............................................3

2a. Planten zwak behaard...............................................4

3. Bladsteel nauwelijks gevleugeld. Zijlobben ,5-7, afstaand,bovenste breed driehoekig, soms iets teruggekromd, stomp, gekroesd en gegolfd, onderste  meer lijnvormig, getand en meestal opgericht, Opvallend zijn de grote tanden op de onderkant van de zijlobben. Eindlob breed helmvormig, ingesneden en getand, stomp, met een klein topje. Interlobben kort , randje gekleurd, getand. Omwindsel afstaand, rose gekleurd, meer dan 3,5 mm breed, smal gerand ...............................................Taraxacum sinuatum Dahlst. (Fig.1,3,5)

 

Verspreiding: Zeldzaam. Verdere verspreiding moet nader worden onderzocht

Areaal: Zuid- Scandinavië tot Noord-Frankrijk

3a. Bladsteel duidelijk gevleugeld. Zijlobben 5-6 (-7), bovenste dicht opeen, zowel op de de bovenkant en de onderkant  vele grote tanden. Interlobben, kort, met en gekleurd randje. Eindlob kort driehoekig tot verlengd helmvormig, soms ingesneden, stomp. Eindlob vaak niet duidelijk te onderscheiden van de zijlobben. Omwindsel, teruggekromd, niet gerand, tot 3,5 mm breed.....................................Taraxacum vastisectiforme Hagendijk,

van Soest & Zevenbergen ( Fig. 8,9)

 

Verspreiding: Vrij zeldzaam

Areaal: Nederland

Fig. 3 Taraxacum sinuatum Dahlst.

Fig. 4 Taraxacum ekmanii Dahlst.

Fig. 5 Type Taraxacum sinuatum Dahlst.

Fig. 6 Type Taraxacum ekmanii Dahlst.

4. Bladsteel naar boven toe breed gevleugeld en overgaand in de bladschijf. Zijlobben,3-4, afstaand, kort, spits tot stomp, bovenkant met vele kleine tanden en een enkele grote tand. Interlobben, kort, randje niet gekleurd. Eindlobkort driehoekig tot verlengd helmvormig, ingesneden en met een enkele grote tand. Omwindsel teruggekromd, tot 3,5 mm breed, smal groen gerand...................................Taraxacum angulare Hagendijk, van Soest &

Zevenbergen (Fig. 7,10,11)

 

Verspreiding: Zeldzaam. Verspreiding onvoldoende bekend

Areaal: Nederland en België

4a.Bladsteel zwak gevleugeld. Zijlobben,3-4. afstaand, soms klauwvormig, bovenkant breed driehoekig, spits, voorkant bolvormig met vele priemvormige tanden, onderkant bijna niet getand. Interlobben duidelijk geplooid en randje gekleurd. Eindlob breed helmvormig, soms met vele grote tanden tot niet getand. Omwindsel teruggekromd, tot 3,5 mm breed, niet gerand......................................................................Taraxacum ekmanii Dahlst.(Fig.2,4,6)

 

Verspreiding: Algemeen

Areaal: Europa

Fig. 7 Taraxacum angulare Hagendijk, van Soest & Zevenbergen

Fig. 8 Taraxacum vastisectiforme Hagendijk, van Soest & Zevenbergen

Fig. 9 Taraxacum vastisectiforme Hagendijk, van Soest & Zevenbergen

Fig. 10 Taraxacum angulare Hagendijk, van Soest & Zevenbergen

Fig. 11 Type Taraxacum angulare Hagendijk, van Soest & Zevenbergen

Fig. 12 Taraxacum fasciatum Dahlst.

5. Omwindsel meer dan 4 mm breed, teruggekromd, niet gerand. Interlobben duidelijk zwartviolet gekleurd, met een enkele grote tand, sterk geplooid. Zijlobben,3-4, afstaand, kort breed driehoekig, spits, toppen iets omhoog tot iets teruggericht, vooral de onderste zijlobben getand. Eindlob breed helmvormig, ingesneden, niet getand, vrij stomp...........Taraxacum fasciatum Dahlst. ( Fig. 12,13,14 )

Verspreiding: Onvoldoende bekend 

Areaal: Midden en Oost- Europa, Rusland, Scandinavië, Nederland en Denemarken. Adventief in Engeland.

Fig.13 Taraxacum fasciatum Dahlst.

Fig.14 Type Taraxacum fasciatum Dahlst.

5a. Omwindsel tot 3,5 mm breed, Interlobben niet zwartviolet gekleurd...............................6

6.Omwindsels duidelijk sterk purperviolet gekleurd..........................................................7

6a. Omwindsel niet purperviolet gekleurd..................................................8

Fig. 15 Taraxacum subcyanolepis M.P.Chr.

7.Bladsteel niet gevleugeld. Zijlobben, 3-4 (-5), afstaand, kort, driehoekig tot iets klauwvormig, stomp. Voorkant zijlobben met vele grote tanden, onderkant ook met een enkele grote tand. Interlobben, kort, met een gekleurd randje. Eindlob kort driehoekig tot iets helmvormig, stomp, niet getand. Omwindsel, 3,5 mm breed, teruggekromd, onduidelijk gerand, sterk purper gekleurd................................................................................Taraxacum subcyanolepis M.P. Chr. ( Fig. 15,18 )

 

Verspreiding: Algemeen

Areaal: Noord- Europa zuidwaarts van Engeland tot Noord-Frankrijk

Fig.16 Taraxacum cyanolepis Dahlst.

7a. Bladsteel gevleugeld. Zijlobben, 4-5 (-6), afstaand, kort, stomp, voorkant en onderkant duidelijk bolvormig, bovenkant getand, onderkant met een enkele grote tand. Eindlob kort pijlvormig, met enkele grote tanden, stomp. Interlobben, kort, vrijwel niet getand, randje gekleurd. Omwindsel, teruggekromd, niet gerand, sterk blauwviolet gekleurd................................................Taraxacum cyanolepis Dahlst. ( Fig. 16,17,19 )

 

Verspreiding: Zeldzaam  Verder onderzoek is nodig.

Verspreidingskaart

 

Areaal: Noord-Europa zuidwaarts tot Engeland,West-België en N.W.-Frankrijk

Fig.17 Taraxacum cyanolepis Dahlst.

Fig. 18 Taraxacum subcyanolepis M.P.Chr.

Fig. 19 Type Taraxacum cyanolepis Dahlst.

Fig. 20 Type Taraxacum cordatum Palmgr.

8. Omwindsel aanliggend tot losjes afstaand.................................................................9

8a. Omwindsel teruggekromd tot teruggericht...........................................................10

Taraxacum cordatum Palmgr.

9. Bladsteel niet gevleugeld. Zijlobben, 4-5 (-6), afstaand, smal driehoekig, hogere zijlobben vrijwel niet getand,stomp, achterkant iets bolvormig, toppen sierlijk gebogen. Eindlob driehoekig tot iets verlengd helmvormig, stomp, iets ingesneden of ingesnoerd, soms niet duidelijk te scheiden van de zijlobben. Interlobben niet gekleurd. Omwindsel afstaand tot losjes aanliggend, nauwelijks gerand, 3,5 mm breed, iets purper gekleurd.....................................

........Taraxacum cordatum Palmgr. ( Fig. 20,21,24 )

 

Verspreiding: Algemeen

Verspreidingskaart

Areaal: Noord-Europa zuidwaarts tot N-Frankrijk en de Britse eilanden

Fig.21 Taraxacum cordatum Palmgr.

9a. Bladsteel niet gevleugeld. Zijlobben, 4-5, smal driehoekig, afstaand, stomp, top iets naar boven gericht, lagere zijlobben sterk getand, onderkant ook met grote tanden. Interlobben, kort, sterk geplooid, randje gekleurd, getand. Eindlob breed pijlvormig, ingesnoerd, iets ingesneden. Omwindsel aanliggend tot iets afstaand, 3,5 mm breed, gerand..................................................

Taraxacum subundulatum Dahlst. ex Druce ( Fig. 22,23,25 )

 

Verspreiding: Zeldzaam

 

Verspreidingskaart

Areaal: Noord-Europa tot Engeland, België en West- Duitsland

Fig.22 Taraxacum subundulatum Dahlst.

Bloemhoofdjes Taraxacum subundulatum Dahlst.

Fig.23 Type Taraxacum subundulatum Dahlst.

10. Bladsteel niet gevleugeld, Zijlobben, 4-5 (-6), afstaand, kort, spits,duidelijk getand,onderkant niet getand. Interlobben, kort, soms met een enkele tand. Eindlob kort driehoekig, vrij stomp, met een enkele insnijding en een enkele grote tand. Omwindsel teruggekromd, 3,5 mm breed, niet gerand...................................Taraxacum latisectum Lindb. ( Fig. 26,28,30 )

 

Verspreiding: onvoldoende bekend

Areaal: Engeland, Ierland, Denemarken, Nederland, Polen , Finland en Noordoost-Rusland en de Baltische Staten

Fig.24 Taraxacum cordatum Palmgr.

Fig. 25 Taraxacum subundulatum Dahlst.

Fig. 26 Taraxacum latisectum Lindb.

10a. Bladsteel breed gevleugeld. Zijlobben, 4-5, afstaand tot de onderste teruggericht tot iets klauwvormig, zowel op de bovenkant als de onderkant met enkele opvallende grote tanden. Interlobben sterk geplooid, net een enkele grote tand, randje niet gekleurd. Eindlob kort driehoekig met een klein topje, iets ingesneden. Omwindsel teruggekromd, 3,5 mm breed, niet gerand..........................................................Taraxacum ochrochlorum Hagl. ( Fig. 27,29, 31)

 

Verspreiding: Onvoldoende bekend

Areaal: Nederland, Scandinavië, Midden-Europa, Baltische Staten.

Fig.27 Taraxacum ochrochlorum Hagl.

Fig. 28 Taraxacum latisectum Lindb.

Fig. 29 Taraxacum ochrochlorum Hagl.

Fig. 30 Type Taraxacum latisectum Lindb.

Fig. 31 Type Taraxacum ochrochlorum Hagl.