Taraxacum Nederland

Serie Alata


Deze serie kent tot nu toe 2 soorten: Taraxacum alatum Lindb. en Taraxacum laticordatum Markl.

Fig.1 Taraxacum alatum Lindb.

          Fig. 2  Taraxacum alatum Lindb.

      Fig. 3 Taraxacum laticordatum Markl.

Determinatiesleutel


1. Eindlobben regelmatig, verlengd helmvormig en vrijwel niet ingesneden, stomp. De tandjes aan de toppen van de lintbloemen zijn zwart, grijs tot rood. Omwindsels teruggeslagen en meer dan 4 mm breed. Bladeren zijn vrijwel kaal. Zijlobben driehoekig, kort toegespitst, de bovenkant is recht met een enkele grote tand tot vele kleine tandjes.......................................Taraxacum alatum Lindb.( Fig.1,2,5)

Verspreiding: vrij algemene soort

1a. Eindlobben onregelmatig, van kort driehoekig tot verlengd helmvormig, hier en daar ingesneden, soms met een grote tand, met een klein uittredend spitsje. De tandjes aan de toppen van de lintbloemen zijn geel. Omwindsels meer dan 4 mm breed. Bladeren kaal. Zijlobben smal driehoekig, geleidelijk vrij lang toegespitst en vaak iets omhoog gericht.De bovenkant van de zijlobben zijn meestal bolvormig met vele grote tanden en kleinere tandjes........................................Taraxacum laticordatum Markl.( Fig. 3,4,6)

Verspreiding: onvoldoende bekend

Fig. 4 Taraxacum laticordatum Markl.

Fig. 5  Typemateriaal Taraxacum alatum Lindb.

Fig. 6 Typemateriaal Taraxacum laticordatum Markl.