Taraxacum Nederland

Serie Acutangula


Deze  serie kent de volgende soorten: Taraxacum pannulatum Dahlst., Taraxacum acutangulum Markl. en Taraxacum subarmatum Hagendijk, van Soest & Zevenbergen.

Fig. 1 Taraxacum acutangulum Markl.

1. Bladsteel niet gevleugeld. Zijlobben smal driehoekig tot geleidelijk in een scherpe sliertige punt verlengd, vaak teruggericht, scherp getand aan de bovenkant met vele grote tanden. Onderkant vrijwel niet getand. Onderscheid tussen zijlob en eindlob is niet goed duidelijk en gaan geleidelijk in elkaar over. Eindlob sterk verlengd pijlvormig met vele insnijdingen en grote tanden, toegespitst. Interlobben sterk violet gekleurd. Omwindsel teruggekromd, 2-3 mm breed, ongerand.............................Taraxacum acutangulum Markl. (Fig.1,2 )

Verspreiding: Alleen bekend van Texel

Verspreidingskaart

Areaal: Noord-Europa tot in Noord- Duitsland en Nederland

Taraxacum acutangulum Markl.

!a. Bladsteel duidelijk gevleugeld. Omwindsel meer dan 3,5 mm breed.....................................2

Fig.2 Taraxacum acutangulum Markl.

Fig. 3 Taraxacum pannulatum Dahlst.

2. Bladeren duidelijk behaard en geelachtig groen van kleur. Bladstelen duidelijk smal gevleugeld. Zijlobben 5-6, uitstaand,kort driehoekig en dicht opeen, zeer spits, aan de voorkant dicht priemvormig getand, onderkant ook met enkele grote tanden. Interlobben met verschillende tanden en met lobjes, randje gekleurd, vaak overgaand op het bladoppervlak. Eindlob vaak kort driehoekig en diep ingesneden, vaak onduidelijk te scheiden van de zijlobben. vrijwel stomp. Soms ook met een breed helmvormige eindlob. Omwindsel teruggekromd, tot 4 mm breed, smal gerand.................Taraxacum subarmatum Hagendijk, van Soest & Zevenbergen ( Fig. 4,6,8)

Verspreiding: Tot nu toe alleen bekend van de Jammerdaalse heide bij Venlo

Verspreidingskaart

Areaal: Zeldzaam in N.W.-Europa, Nederland en Frankrijk

2a. Bladeren vrijwel kaal en grijsgroen van kleur. Bladstelen duidelijk vrij breed gevleugeld. Zijlobben 4-6,  smal driehoekig, tot kort toegespitst, tot sterk klauwvormig teruggericht. De middelste zijlobben opvallend langer dan de andere zijlobben. De bovenste zijlobben elkaar soms overlappend, De lagere zijlobben sterk getand met vaak vele grote tanden. Interlobben vrij kort met vele tanden en iets gekleurd. Eindlob tot sterk verlengd pijlvormig, ingesneden en stomp. Eindlob van de binnenste bladen vaak helmvormig. Omwindsel meer dan dan 3,5 mm breed, niet gerand...............................................................Taraxacum pannulatum Dahlst. ( Fig. 3,5,7 )

Verspreiding: Vrij algemene soort

Areaal: Scandinavië tot Noord-Frankrijk

Fig. 4 Taraxacum subarmatum Hagendijk, van Soest & Zevenbergen

Fig. 5 Taraxacum pannulatum Dahlst.

Fig.6 Taraxacum subarmatum Hagendijk, van Soest & Zevenbergen

Fig. 7 Type Taraxacum pannulatum Dahlst.

Fig. 8 Type Taraxacum subarmatum Hagendijk,van Soest & Zevenbergen