Taraxacum Nederland

Serie Flandrica


Deze serie kent twee soorten: Taraxacum flandricum Hagendijk , v. Soest & Zevenbergen en Taraxacum ploegii Hagendijk , v. Soest & Zevenbergen

Fig 1 Taraxacum flandricum Hagendijk , v. Soest & Zevenbergen

1.Bladeren behaard met een vrijwel ongevleugelde bladsteel. Zijlobben 5 (-6),smal driehoekig, afstaand tot opgericht met een korte spits tot tongvormige top. Bovenkant van de zijlobben vrijwel ongetand. Interlobben vaak met lange grote tot priemvormige tanden. Eindlob van de meeste bladeren smal helmvormig verlengd, stomp en vaak ingesneden. Eindlob vaak aan een kant met enkele tandjes.Omwindsel tot 3,5 mm breed, teruggekromd en niet gerand. Bloemhoofdjes tot 4 cm in diameter. Lintbloemen aan de onderkant opvallend donkerrood gestreept...............................Taraxacum ploegii Hagendijk, van Soest & Zevenbergen ( Fig. 2,4 )

 

Verspreiding: zeldzame soort in Nederland. 

Areaal: Nederland en West-Duitsland

Bloemhoofdje Taraxacum flandricum Hagendijk, van Soest & Zevenbergen

1a. Bladeren zwak behaard met een smal gevleugelde bladsteel. Zijlobben 4-6, driehoekig afstaand met vaak zeer lange toegespitste tot tongvormige toppen. Meestal sterk ingesneden. Zijlobben meestal iets omhoog gericht en gaan geleidelijk over in de interlobben met de vele lange sliertige tanden. Eindlobben pijlvormig tot helmvormig vaak ingesneden en van kleine tandjes voorzien. Omwindsel afstaand tot teruggekromd, gerand en iets purper gekleurd............................................................Taraxacum flandricum Hagendijk , van Soest & Zevenbergen ( Fig. 1,3,5 )

Verspreiding: Waarschijnlijk een zeldzame soort in het noorden van Nederland. Verdere verspreiding is onduidelijk.

Areaal: Nederland en België

Fig. 2 Taraxacum ploegii Hagendijk, v.Soest & Zevenbergen

Fig. 3 Taraxacum flandricum Hagendijk , v. Soest & Zevenbergen

Fig. 4 Type Taraxacum ploegii Hagendijk , v. Soest & Zevenbergen

Fig.5 Type Taraxacum flandricum Hagendijk  v. Soest & Zevenbergen