Taraxacum Nederland

Serie Oblongata


Deze serie kent tot nu toe alleen Taraxacum oblongatum Dahlst.

Fig.1 Taraxacum oblongatum Dahlst.

Fig. 2 Taraxacum oblongatum Dahlst.

Plant iets behaard. Bladeren donkergroen van kleur, bladsteel smal gevleugeld. Zijlobben, 4-5, de lagere zijlobben kort driehoekig, bovenste zijlobben tot sterk klauwvormig, vaak dicht opeen.Bovenkant zijlobben met enkele tanden. Interlobben ontbreken vrijwel, randje donker gekleurd. Eindlob breed pijlvormig, stomp of soms met een korte spits. De zijlobjes van de eindlob duidelijk klauwvormig.Soms met een grote tand tot iets ingesneden. Omwindsel 3,5 mm breed, niet gerand, teruggekromd....................................................Taraxacum oblongatum Dahlst.

Verspreiding: Vrij algemene soort

Areaal: Noord-Duitsland, Nederland, België, Noord-Frankrijk en Engeland

Fig. 3 Type Taraxacum oblongatum Dahlst.