Taraxacum Nederland

Serie Polyodonta


Deze serie kent de volgende soorten: Taraxacum polyodon Dahlst., Taraxacum trilobatum Palmgr.,Taraxacum speciosiflorum M.P.Chr.,Taraxacum calochroum Hagendijk, van Soest & Zevenbergen en Taraxacum valens Markl.

Fig.1 Taraxacum polyodon Dahlst.

1.Bladeren vrijwel kaal.................................................2

1a. Bladeren sterk behaard..........................................3

Fig. 2 Taraxacum calochroum Hagendijk, van Soest & Zevenbergen

2. Bladsteel duidelijk gevleugeld.  Zijlobben 3-4, afstaand, smal driehoekig geleidelijk versmald in een meestal tongvormige top, Deze top is vaan omhooggericht, voorkant evenals de interlobben lang en groot getand. Interlobben meestal zwartviolet gekleurd, met tot op de zijlobben met enkele violete vlekjes. Eindlob smal pijlvormig, ingesnoerd, ingesneden,tamelijk spits. Meestal is de eindlob niet duidelijk te onderscheiden van de zijlobben. Omwindsel meer dan 3,5 mm breed, smal gerand, afstaand teruggekromd ...............................................Taraxacum calochroum 

Hagendijk, van Soest & Zevenbergen ( Fig. 2,4,6 )

 

Verspreiding: Vrij algemeen

Areaal: Noord-Duitsland, Nederland, België en Noord-Frankrijk

2a. Bladsteel smal gevleugeld. Zijlobben, 3-4, iets teruggericht (iets klauwvormig), kort driehoekig, spits, op de voorkant met enkele grote tanden. Interlobben met een enkele grote tand, iets geplooid, niet gekleurd. Eindlob smal helmvormig,spits, tot sterk ingesneden, niet getand. Omwindsel, 3,5mm breed, teruggekromd................................ Taraxacum valens Markl. ( Fig. 3,5,7 )

 

Verspreiding: onvoldoende bekend

Areaal: Nederland, Finland, Rusland, Duitsland, Denemarken. Adventief in Engeland

Fig. 3 Taraxacum valens Markl.

Fig. 4 Taraxacum calochroum Hagendijk, van Soest & Zevenbergen

Fig. 5 Taraxacum valens  markl.

Fig. 6 Type Taraxacum calochroum Hagendijk, van Soest & Zevenbergen

Fig.7 Type Taraxacum valens Markl.

Fig. 8 Taraxacum speciosiflorum M.P.Chr.

3. Omwindsel meer dan 4 mm breed, afstaand tot iets teruggekromd, Bladsteel smal gevleugeld. Zijlobben, 4-5, teruggericht, geleidelijk verlengd in een spitse tot iets tongvormige top, soms is de top iets opgericht, Voorkant zijlobben sterk getand met kleine en grote tanden. Interlobben met enkele grote tanden, , niet gekleurd. Eindlob smal pijlvormig, ingesneden tot iets ingesnoerd.........................................................Taraxacum speciosiflorum M.P,Chr. ( Fig. 8,9 )

 

Verspreiding: onvoldoende bekend

Areaal: Nederland, Zwitserland en Finland

Fig. 9 Taraxacum speciosiflorum M.P.Chr.

Fig. 10 Taraxacum polyodon Dahlst.

3a. Omwindsel 3-3,5 mm breed en met andere kenmerken...........................................4

4. Bladsteel smal gevleugeld. Zijlobben, 5-6, afstaand tot iets teruggericht, smal driehoekig, kort toegespitst. Voorkant zijlobben met vele driehoekige tanden. Interlobben getand met een donkerviolet randje.Eindlob verschillend van vorm, maar meestal kort driehoekig tot verlengd helmvormig, ingesneden tot soms iets ingesnoerd, met enkele tanden. Omwindsel tot 3,5 mm breed, teruggekromd, niet gerand, maar vaak iets purperkleurig................................. Taraxacum polyodon Dahlst.( Fig. 1,10,14 )

 

Verspreiding: Algemeen

Areaal: Noord-,West-, en Midden-Europa

Fig.11 Taraxacum trilobatum Palmgr.

4a. Bladsteel niet gevleugeld. Zijlobben ,5-7, afstaand tot teruggericht, smal driehoekig en verlengd in een vaak tongvormige top. Bovenkant getand tot ingesneden,soms een enkele tand op de onderkant. Interlobben smal en getand, met een gekleurd randje. Eindlob helm tot pijlvormig, ingesneden, de top vaak tongvormig. Opvallend dat de zijlobben vaak terugekromde tanden hebben. Omwindsel tot 3 mm breed, smal gerand, teruggekromd...................................................Taraxacum trilobatum Palmgren ( Fig. 11,12,13 )

 

Verspreiding: Algemeen

Areaal: Noord en West -Europa, zuidwaarts totMidden-Frankrijk en op de Britse Eilanden

Fig. 12 Taraxacum trilobatum Palmgr.

Fig.13 Type Taraxacum trilobatum Palmgr.

Fig. 14 Type Taraxacum polyodon Dahlst.