Serie Croceiflora


Deze serie kent de volgende soorten: Taraxacum porrigens Markl. ex Poulann, Taraxacum croceiflorum Dahlst., Taraxacum pallidipes Markl. Taraxacum horridifrons Rail. en Taraxacum eudontum Sahl.

Fig.1 Taraxacum eudontum Sahl.

1. Eindlobben van de bladeren met een opvallende lange uittredende tongvormige top..........2

1a. Eindlobben niet met een opvallende uittredende top..............................................................3

Bloemhoofdje Taraxacum eudontum Sahl.

2. Bladsteel gevleugeld en de middennerf is bruinachtig gekleurd.  Bladeren vrijwel kaal. Zijlobben talrijk van een brede basis tongvormig verlengd en naar de top toe veelal verbreed, uitstaand, en vaak met een opgerichte top. Voorkant van de zijlobben met vele grote tanden, onderkant zijlobben ook met een enkele grote tand. Interlobben met lobjes en tanden, zwart gekleurd. Omwindsel afstaand tot iets teruggekromd en meer dan 3,5 mm breed. Stijlen vuilgroen van kleur......................................Taraxacum eudontum Sahl. ( Fig. 1,2,5)

 

Verspreiding: Algemene soort

Areaal: West- Duitsland, Nederland tot in Noord-Frankrijk

2a. Bladsteel niet gevleugeld en de middennerf niet  gekleurd. Bladeren behaard. Zijlobben talrijk, uitstaand,vanuit een brede basis plotseling lang en smal verlengd, voorkant bolvormig  met vele priemvormige tanden. Interlobben  smal met vele lange sliertvormige tanden. Randje interlobben gekleurd. Omwindsel tot 3,5 mm breed, ongerand.Stijlen geel van kleur......................................Taraxacum porrigens Markl. ex Puolann ( Fig. 3,4,6 )

 

Verspreiding: Zeldzaam

Areaal: Scandinavië tot in Nederland

Fig. 2 Taraxacum eudontum Sahl.

Fig.3 Taraxacum porrigens Markl. ex Puolann

Fig.4  Taraxacum porrigens Markl. ex Puolann

Fig.5 Typemateriaal Taraxacum eudontum Sahl.

Fig.6 Typemateriaal Taraxacum porrigens Markl. ex Puolann

Fig.1 Taraxacum horridifrons Rail.

Fig.2 Taraxacum horridifrons Rail.

Fig. 3 Typemateriaal Taraxacum horridifrons Rail.

3. Bladstelen breed gevleugeld. Bloemknoppen donker, sterk berijpt. Omwindsel meer dan 4 mm breed, teruggekromd.  Zijlobben behaard, smal driehoekig, geleidelijk versmald in een tongvormige top. Bladtoppen vaak omhoog tot omlaag gericht. Bovenkant zijlobben met vele grote en kleine tanden tot diep ingesneden. Eindlob driehoekig tot iets verlengd en dan iets ingesnoerd. Eindlob vaak onmerkbaar overlopend in de zijlobben. Tandjes aan de toppen van de lintbloemen veelkleurig............................Taraxacum horridifrons Rail. ( Fig. 1,2,3 )

 

Verspreiding: onvoldoende bekend

Areaal: Nederland, Spanje, Finland, Polen, Denemarken, Duitsland en Zwitserland

3a. Bladstelen smal gevleugeld. Bloemknoppen niet berijpt..................................................4

Fig. 1 Taraxacum croceiflorum Dahlst.

4. Omwindselblaadjes tot 3,5 mm breed, teruggeslagen. Zijlobben talrijk, vaak afstaand en versmald in een sliertige top. Zijlobben met opvallende vele grote en kleine tanden. Onderkant zijlobben met enkele grote tanden. Interlobben vaak niet duidelijk aanwezig. Eindlob kort driehoekig , ingesnoerd tot in gesneden. Tandjes aan de toppen van de lintbloemen veelkleurig................................................................Taraxacum croceiflorum Dahlst.( Fig. 1,2,5 )

 

Verspreiding: Algemene soort

Areaal: Noord-Europa tot West en Midden -Europa

4a. Omwindselblaadjes meer dan 4 mm breed, teruggekromd. Zijlobben talrijk en zwak teruggericht, geleidelijk overgaand in een korte scherpe top. Vooral de bovenste zijlobben en eindlob vrijwel niet getand.  Interlobben duidelijk aanwezig met enkele grote tanden. Eindlob stomp tot toegespitst. Tandjes aan de toppen van de lintbloemen geel......................Taraxacum pallidipes Markl. ( Fig. 3 ,4 )

 

Verspreiding: Algemene soort

Areaal: Noord- Europa, zuidwaarts tot Duitsland en Nederland

 Fig. 2 Taraxacum croceiflorum Dahlst,

Fig.3 Taraxacum pallidipes Markl.

Fig. 4 Taraxacum pallidipes Markl.

      Fig.5  Typemateriaal Taraxacum croceiflorum Dahlst.