Taraxacum Nederland

Serie Procera


Deze serie kent tot nu toe 1 soort : Taraxacum procerum Hagl.

Planten zijn vrij groot tot bijna 40 cm en met opvallende grote bloemhoofdjes, kaal. Bladsteel bleek tot rose en naar boven toe gevleugeld en geleidelijk overgaand in de zijlobben. Zijlobben, 6-7, haakvormig, vaak met een opvallende knik sterk teruggebogen. Bovenste zijlobben vrijwel niet getand tot een enkele grote tand op de bovenkant. Interlobben duidelijk aanwezig met een zwarte gekleurde rand overgaand op het bladoppervlak, geplooid. Eindlob kort helmvormig met stompe top. Omwindsel groot en meer dan 3,5 mm breed, ongerand. Stijlen gekleurd..............................................................Taraxacum procerum Hagl.

Verspreiding: Zeldzame soort. Alleen bekend uit het noorden van het land. 

Areaal: Noord-Europa zuidwaarts tot Frankrijk en Zwitserland