Taraxacum Nederland

Serie Retroflexa


Deze serie kent de volgende soorten: Taraxacum hemicyclum Hagl., Taraxacum severum M.P.Chr., Taraxacum amaurolepis Markl., Taraxacum unguifrons Hagendijk, van Soest & Zevenbergen, Taraxacum armatifrons  Hagendijk, van Soest & Zevenbergen

Fig.1 Taraxacum hemicyclum Hagl.

1. Eindlob van de meeste bladeren pagodeachtig verlengd, vrijwel niet getand tot soms met enkele tanden, met een opvallend lintvormig topje..................................2

 

1a. Eindlob van de meeste bladeren verlengd helmvormig, sterk getand en ingesneden of niet pagodeachtig verlengd, stomp....................3

Fig. 2 Taraxacum severum M.P.Chr.

Bloemhoofdjes Taraxacum severum M.P.Chr.

2.Bladsteel smal gevleugeld. Zijlobben,3-5, breed driehoekig, spits, zwak afstaand. bovenkant duidelijk priemvormig getand,geleidelijk overgaand in de interlobben.De bovenkant van de zijlobben duidelijk bolvormig, onderkant vrijwel recht, niet getand. Omwindsel tot 3,5 mm breed, niet gerand, teruggekromd, vaak purperkleurig. Bloemhoofdjes tot 5 cm in diameter................................Taraxacum hemicyclum Hagl. (  Fig. 1,3,5 )

 

Verspreiding: Algemeen

Areaal: Noord -en Midden Europa tot westwaarts in Noord-Frankrijk

Taraxacum adiantifrons Ekm. ex Dahlst.

2a. Bladsteel niet gevleugeld. Zijlobben, 4-5, kort driehoekig, spits, bovenkant bolvormig, onderkant recht. Naar beneden toe worden de zijlobben steeds meer bezet met tanden. Interlobben vrij breed, donkerviolet gekleurd.Omwindsel, tot 3,5 mm breed, niet gerand, teruggekromd. Lintbloemen aan de onderkant duidelijk donkerviolet gestreept..............................Taraxacum severum M.P.Chr. ( Fig. 2,4 )

 

Verspreiding: Algemeen in de duinen. Zeldzaam in het binnenland

Areaal: Denemarken,Noord-Duitsland, Nederland, België en Noord-Frankrijk

Fig.3 Taraxacum adiantifrons Ekm. ex Dahlst.

Fig. 4 Taraxacum severum M.P.Chr.

Fig. 5 Taraxacum adiantifrons Ekm. ex Dahlst.

Fig. 6 Taraxacum amaurolepis Markl.

3. Eindlob verlengd helmvormig, soms ingesneden en met een enkele tand. Bladsteel niet gevleugeld. Zijlobben,3-4, afstaand, bovenkant iets bolvormig, onderkant recht, kort driehoekig, spits. Bovenkant zijlobben getand. Interlobben niet met een gekleurd randje. Omwindsel,3,5 mm breed, teruggekromd...................................................Taraxacum amaurolepis Markl. ( Fig. 6,7,14 )

 

Verspreiding: onvoldoende bekend

Areaal: Nederland, Duitsland, Polen, Finland en Denemarken

Fig.7 Taraxacum amaurolepis Markl.

3a. Bladsteel duidelijk gevleugeld. Zijlobben 4-5, afstaand tot iets haakvormig teruggekromd, spits. De rechte of iets bolle voorkant van de zijlobben zijn voorzien met spitse en vaak gekromde tanden. Onderkant soms met een tandje. Interlobben met vele grote tanden, donkerviolet gerand, iets geplooid. Eindlob breed driehoekig tot verlengd helmvormig met vele grove tanden tot ingesneden, tot 3 cm lang. Omwindsel meer dan 3,5 mm breed, duidelijk gerand. Bloemhoofdje stralend tot 4 cm in diameter................................Taraxacum armatifrons Hagendijk, van Soest & Zevenbergen ( Fig. 8,10,13 )

 

Verspreiding: In het oosten van het land zeldzaam Overigens zeer zeldzaam Verder is de verspreiding nog onvoldoende bekend

Areaal: Nederland en België

Fig. 8 Taraxacum armatifrons Hagendijk, van Soest & Zevenbergen

3a. Bladsteel soms iets gevleugeld. Zijlobben gering, 2- 3 (-4 ), kort driehoekig, spits, iets teruggekromd, voorkant matig getand, onderkant niet getand. Interlobben kort, met enkele tanden, duidelijk geplooid, randje en het bladoppervlak gekleurd. Eindlob verlengd helmvormig, tot 4 cm lang, stomp,ingesneden en getand. Omwindsel tot 3,5 mm breed, afstaand tot teruggekromd, bijna niet gerand, soms iets purper gekleurd............................................... .........................Taraxacum unguifrons Hagendijk, van Soest & Zevenbergen (  Fig. 9,11,12 )

 

Verspreiding: Zeldzaam

Areaal:  Nederland

Fig.9 Taraxacum unguifrons Hagendijk, van Soest & Zevenbergen

Fig 10 Taraxacum armatifrons Hagendijk, van Soest & Zevenbergen

Fig. 11 Taraxacum unguifrons Hagendijk, van Soest & Zevenbergen

Fig. 12  Type Taraxacum unguifrons Hagendijk,van Soest & Zevenbergen

Fig. 13 Type Taraxacum armatifrons Hagendijk, van Soest & Zevenbergen

Fig. 14 Type Taraxacum amaurolepis Markl.