Taraxacum Nederland

Serie Copidophylla


Deze serie kent de volgende soorten: Taraxacum copidophyllum Dahst. en Taraxacum incisiforme Hagendijk, van Soest & Zevenbergen

Fig.1 Taraxacum copidophyllum Dahlst.

1.Bladeren vrijwel kaal. Zijlobben ongeveer 3(-5), kort driehoekig of vanuit een brede voet plotseling kort verlengd tot een 2 cm korte spits.Voorkant van de zijlobben kort getand en geleidelijk overgaand in de interlobben. Eindlob groot helmvormig tot verlengd pijlvormig, soms bij een deel van de bladeren wel tot 5 cm lang,ongetand. Omwindsel komvormig, aanliggend tot iets afstaand, gerand, tot 3,5 mm breed .............................Taraxacum copidophyllum Dahlst. ( Fig. 1,2,6 )

 

Verspreiding: Vrij zeldzaam

Areaal: Noord-Europa, zuidwaarts tot België en Engeland

1a. Bladeren behaard. Zijlobben 3(-5), driehoekig, spits,met stekelpuntje,afstaand, getand tot vrij lang getand, Interlobben vrij lang en smal  en vaak violet gevlekt. Eindlob helm- tot verlengd pijlvormig, ongetand, soms iets ingesneden.Omwindsel komvormig , afstaand tot iets teruggekromd, meer dan 3,5 mm breed, duidelijk gerand ................Taraxacum incisiforme Hagendijk, van Soest & Zevenbergen ( Fig. 3,4,5 )

 

Verspreiding: Zeldzaam

Areaal: Nederland, Noord-België

Fig. 2 Taraxacum copidophyllum Dahlst.

Fig. 3 Taraxacum incisiforme Hagendijk , van Soest & Zevenbergen

Fig.4 Taraxacum incisiforme Hagendijk, van Soest & Zevenbergen 

Fig.5 Type Taraxacum incisiforme Hagendijk, van Soest & Zevenbergen

Fig. 6 Type Taraxacum copidophyllum Dahlst.