Taraxacum Nederland

Serie Piceata


Deze serie kent de volgende soorten: Taraxacum piceatum Dahlst., Taraxacum sellandii Dahlst., Taraxacum planum Raunk.,Taraxacum notabile H.Ollg., Taraxacum inarmata M.P.Chr., Taraxacum lingulatum Dahlst.

Fig.1 Taraxacum piceatum Dahlst.

1. Bladeren behaard...................................................2

1a. Bladeren vrijwel kaal.............................................................3

Fig. 2 Taraxacum sellandii Dahlst.

2.Bladsteel iets gevleugeld. Zijlobben , 4-6, breed driehoekig, afstaand, spits, hogere zijlobben meer stomp, de lagere zijlobben sterk getand. Interlobben kort, getand, randje gekleurd, vaak ook het bladoppervlak.  Eindlob smal helmvormig, ingesneden, gaafrandig, soms ingesnoerd. Omwindsel meer dan 3,5 mm breed, niet gerand, afstaand tot teruggekromd, purper gekleurd. Opvallend zijn de opvallende uitspringende zijnerven van de bladeren................................Taraxacum sellandii Dahlst. ( Fig. 2,4,6 )

 

Verspreiding: Zeer algemeen

Areaal: Scandinavië en Finland zuidwaarts tot Engeland en Midden-Frankrijk

2a. Bladsteel smal gevleugeld. Zijlobben, 5-6, afstaand tot teruggericht, bovenste stomp,niet of weinig getand, soms diep ingesneden, lagere zijlobben spits met grote of priemvormige tanden, de middelste zijlobben met een tongvormige top. Interlobben getand, randje gekleurd. Eindlob smal helmvormig, ingesnoerd, ingesneden,zijlobjes stomp. Omwindsel 3-4 mm breed, niet gerand, afstaand tot teruggekromd.......................Taraxacum lingulatum Dahlst. ( Fig. 3,5,7 )

 

Verspreiding: Vrij algemeen

Areaal: Scandinavië, Finland zuidwaarts tot Engeland, Nederland, België tot Midden-Frankrijk

Fig. 3 Taraxacum lingulatum Dahlst.

Fig. 4 Taraxacum sellandii Dahlst.

Fig. 5 Taraxacum lingulatum Dahlst.

Fig. 6 Type Taraxacum sellandii Dahlst.

Fig. 7 Type Taraxacum lingulatum Dahlst.

3. Bladsteel niet of zwak gevleugeld..............................................4

3a. Bladsteel duidelijk gevleugeld............................................5

Fig. 8 Taraxacum piceatum Dahlst.

4. Zijlobben,4-5 (-6), afstaand, kort driehoekig, spits, bovenste zijlobben nauwelijks getand, onderste zijlobben sterk getand.Topjes bovenste zijlobben meestal tongvormig, iets omhoog gericht. Interlobben kort en breed, randje gekleurd, met een enkele grote tand. Eindlob kort pijlvormig ,stomp, soms ingesneden. Omwindsel afstaand tot teruggekromd, iets gerand, wijnrood gekleurd..............................................................Taraxacum piceatum Dahlst. (Fig. 8,11,18 )

 

Verspreiding: Algemeen

Areaal: Scandinavië tot Noord-Frankrijk en Engeland

4a. Zijlobben, 3-4, afstaand tot iets teruggericht, voorkant bolvormig en sterk getand met grote tanden. Interlobben breed, geplooid , duidelijk violet gekleurd, met een enkele grote tand. Eindlob breed helmvormig, stomp, zijlobjes teruggekromd, niet getand of ingesneden. Omwindsel vrijwel afstaand, gerand, meer dan 3,5 mm breed.....................................Taraxacum notabile H.Ollg. ( Fig. 9,12,17 )

 

Verspreiding: Onvoldoende bekend

Areaal: Nederland en Denemarken

Fig.9 Taraxacum notabile H.Ollg.

Taraxacum inarmata M.P.Chr.

5. Zijlobben tot ongeveer 6, driehoekig tot kort toegespitst, iets teruggericht ( soms iets klauwvormig), Bovenste zijlobben niet getand, onderste zijlobben duidelijk sterk priemvormig getand. onderkant soms met een grote tand. Interlobben sterk geplooid, getand, duidelijk violet gerand. Eindlob kort pijlvomig tot helmvormig, met een duidelijke tongvormige spits, soms iets ingesneden. Omwindsel, teruggekromd, tot 3,5 mm breed, niet gerand...................................Taraxacum planum Raunk. ( Fig. 13,15,16 )

 

Verspreiding: Algemeen

Areaal: Scandinavië zuidwaarts tot Noord-Frankrijk

5a. Zijlobben, 4-4, driehoekig, iets teruggericht, spits, onderste zijlobben met enkele kleine tandjes, verder vrijwel niet getand, enkele zijlobben iets bolvormig. Interlobben 3-4 mm breed, niet getand, zwak gekleurd en vrijwel niet geplooi rand. Omwindsel afstaand tot iets teruggekromd, tot 3,5 mm breed, vrijwel niet gerand, iets purperkleurig. Bloemhoofdje niet stralend.................................Taraxacum inarmatum M.P.Chr. ( Fig. 10,14 )

 

Verspreiding: Op enkele plaatsen in Limburg, Zuid-Holland en Gelderland. Onderzoek is verder nodig.

Areaal: Denemarken en Nederland

Fig, 10 Taraxacum inarmatum M.P.Chr.

Fig.11 Taraxacum piceatum Dahlst.

Fig. 12 Taraxacum notabile H. Ollg.

Fig.13 Taraxacum planum Raunk.

Fig.14 Taraxacum inarmatum M.P.Chr.

Fig. 15 Taraxacum planum Raunk.

Fig. 16 Type Taraxacum planum Raunk.

Fig. 17 Type Taraxacum notabile H.Ollg.

Fig. 18 Type Taraxacum piceatum Dahlst.