Serie Laciniosa


Deze kent de volgende soorten: Taraxacum laciniosifrons Wiinst., Taraxacum canoviride Lindb., Taraxacum pectinatiforme Lindb.,Taraxacum aurosulum Lindb., Taraxacum infuscatum H.Ollg.

Fig.1 Taraxacum laciniosifrons Wiinst.

1. Bladeren behaard................................................2

1a. Bladeren vrijwel kaal.......................................................3

2. Bladsteel vaak breed gevleugeld. Zijlobben talrijk, afstaand, geleidelijk verlengd in een lange tongvormige top, top vaak iets omhoog gericht, sterk getand met kleine en grote tanden op de voorkant van de zijlobben. Onderkant zijlobben ook met enkele grote tanden. Vooral de hoofdnerf sterk behaard. Interlobben met vele lobjes en tanden, vaak tot op het bladoppervlak gekleurd. Eindlob kort driehoekig, ingesneden en sterk getand, spits. Omwindsel tot 3,5 mm breed, sterk teruggekromd, niet gerand...................................Taraxacum laciniosifrons Wiinst. ( Fig. 1,3,5 )

 

Verspreiding: Algemeen

Areaal: Noord-Europa zuidwaarts tot in België en Noord- Frankrijk

Taraxacum laciniosifrons Wiinst.

2a. Bladsteel smal gevleugeld. Zijlobben talrijk,afstaand, geleidelijk verlengd in een duidelijk tongvormige top, sterk omhoog gericht, bovenkant zijlobben sterk ingesneden en met grote tanden. Interlobben getand, randje gekleurd. Eindlob meestal smal pijlvormig, tot tongvormig verlengd,met uitstaande zijlobjes, stomp. Omwindsel tot 3,5 mm breed, smal gerand...................................Taraxacum canoviride Lindb. ( Fig.2,4,6 )

 

Verspreiding: Vrij algemeen

Areaal: Scandinavië, Finland, Nederland, zuidwaarts tot in Midden-Europa. Ook in Engeland

Fig.2 Taraxacum canoviride Lindb.

Fig.3 Taraxacum laciniosifrons Wiinst.

Fig.4 Taraxacum canoviride Lindb.

Fig.5 Type Taraxacum laciniosifrons Wiinst.

Fig.6 Type Taraxacum canoviride Lindb.

3. Voorkant zijlobben zeer smal driehoekig, meestal sterk omhoog gericht. Bladsteel niet gevleugeld. Bladeren zijn glanzend. Zijlobben, talrijk,4-6, versmald in een lange lijnvormig spits. Zijlobben vaak iets ingesneden en met een enkele tand op de voorkant. Interlobben smal en vaak met lange tanden, randje gekleurd. Eindlob smal pijlvormig, soms iets ingesneden. Omwindsel, 3,5 mm breed, smal gerand, teruggekromd....................................................Taraxacum pectinatiforme Lindb. ( Fig. 7,8,9 )

 

Verspreiding: Vrij algemeen. Vooral in het oosten van het land.

Areaal: Noord- Europa zuidwaarts tot Duitsland, Zwitserland, Noord-Franrijk en Engeland

Bloemhoofdjes Taraxacum pectinatiforme Lindb.

3a. Voorkant zijlobben sterk bolvormig, vaak iets klauwvormig naar beneden gericht..................................4

Fig.7 Taraxacum pectinatiforme Lindb.

Fig. 8 Taraxacum pectinatiforme Lindb.

Fig.9 Type Taraxacum pectinatiforme Lindb.

4.Bladsteel smal gevleugeld. Zijlobben ,4-7, bovenste dicht opeen vaak elkaar overlappend. De hogere zijlobben vanuit een brede basis met een sterk bolvormige voorkant, plotseling versmald in een lijnvormige tot tongvormige top, de voorkant niet getand, de lagere zijlobben duidelijk priemvormig getand. Interlobben kort, duidelijk geplooid, randje violet gekleurd. Eindlob breed helmvormig, tot 3 cm lang, met een enkele tand en soms ingesneden, met een tongvormige spits. Omwindsel vrijwel afstaand tot iets teruggekromd, meer dan 3,5 mm breed, niet gerand. Bloemhoofdje groot, stralend, bol, 5 cm in diameter, donkergeel.........................................................Taraxacum aurosulum Lindb. ( Fig. 10.13,14 )

 

Verspreiding: Vrij algemeen

Areaal: Noord-Europa, tot in Engeland, Midden-Frankrijk tot in Midden-Europa

4a. Bladsteel smal tot breed gevleugeld. Zijlobben , 4-5 (-6), smal driehoekig geleidelijk versmald in een lijnvormige, sliertige bladtop, bovenkant getand, tot iets ingesneden. Interlobben breed, geplooid, randje duidelijk gekleurd. Eindlob kort driehoekig, met een opvallende uittredende spits, niet getand. Zijlobben eindlob sterk teruggericht. Omwindsel sterk teruggekromd, 3,5 mm breed, niet gerand...................................Taraxacum infuscatum H.Ollg. ( Fig. 11,12 )

 

Verspreiding: Niet voldoende bekend

Areaal: Midden-Europa, Nederland, Denemarken, Duitsland, Polen, Finland, Frankrijk en Scandinavië.

Fig.10 Taraxacum aurosulum Lindb.

Fig.11 Taraxacum infuscatum H.Ollg.

Fig,12 Taraxacum infuscatum H.Ollg.

Fig.13 Taraxacum aurosulum Lindb.

Fig.14 Type Taraxacum aurosulum Lindb.