Taraxacum Nederland

Serie Tanyphylla


Deze serie kent 2 soorten: Taraxacum tanyphyllum Dahlst. en Taraxacum debrayii Hagendijk, v. Soest & Zevenbergen.

Fig. 1 Taraxacum tanyphyllum Dahlst.

1. Bladsteel smal gevleugeld. Zijlobben, 4-5(-6), afstaand, smal driehoekig verlengd in een lange lijnvormige spits, meestal licht klauwvormig. Bovenkant zijlobben met kleine en grote tanden, onderkant soms ook met een enkele tand. Interlobben vrij lang , geplooid, met enkele grote tanden, soms ingesneden. Eindlob verlengd pijlvormig, met enkele insnijdingen, vrij stomp, niet getand. Omwindsel teruggekromd, meer dan 4 mm breed, duidelijk gerand...............................................................Taraxacum tanyphyllum Dahlst. ( Fig. 1,2,3 )

 

Verspreiding: Onvoldoende bekend

Areaal: Scandinavië, Denemarken, Nederland, vermoedelijk adventief in Engeland

Bloemhoofdje Taraxacum debrayii Hagendijk, van Soest & Zevenbergen

1a. Bladsteel niet gevleugeld. Zijlobben,4-5(-6), meestal geleidelijk overgaand in de interlobben. Zijlobben meestal breed driehoekig, sterk verlengd in een lange lijnvormig top, sliertig, soms opgericht, spits. Voorkant zijlobben met priemvormige tanden,onderkant ook met enkele tanden. Interlobben duidelijk aanwezig met ook enkele priemvormige tanden. Eindlob verlengd helmvormig met een duidelijk topje, spits. Eindlob opvallend getand tot sterk ingesneden. Onderkant eindlob met opvallende lange priemvormige tanden.Omwindsel teruggekromd, 3,5 mm breed, smal gerand...................................Taraxacum debrayii Hagendijk, vanSoest & Zevenbergen ( Fig. 4,5 )

 

Verspreiding: Onvoldoende bekend

Areaal: Frankrijk,Nederland en Duitsland

Fig. 2 Taraxacum tanyphyllum Dahst.

Fig. 3 Type Taraxacum tanyphyllum Dahlst.

Fig. 4 Taraxacum debrayii Hagendijk, van Soest & Zevenbergen

Fig.5 Taraxacum debrayii Hagendijk, van Soest & Zevenbergen