Taraxacum Nederland

Sectie Macrodonta M.P.Chr.  Stekelige paardenbloem

De Sectie Macrodonta kenmerkt zich door de grote bloemhoofdjes en overwegend groene bladstelen met uiterst verschillende bladvormen. De zijlobben en interlobben hebben vele grote tanden. Soms kunnen de bladeren ook gevlekt zijn. Binnen deze sectie kennen we Taraxacum tenebricans (Dahlst.) Dahlst en Taraxacum sublaeticolor Dahlst. in Nederland. Wellicht zal door verder onderzoek in de toekomst enkele van deze met groene stelen, uit de Sectie Ruderalia, rondom Taraxacum corynodes Hagl. hier prima in passen.


             Taraxacum sublaeticolor Dahlst.


1. Planten zijn overwegend kaal. Bladstelen zijn bleekgroen en soms iets rose van kleur en bijna ongevleugeld. Zijlobben zijn uitstaand, 3-5, driehoekig en weinig getand. Eindlob helmvormig en min of meer stomp. Interlobben lang getand en vaak zwak geplooid en soms enigzins zwart gerand en met een duidelijk afronding tussen de zijlobben. Buitenste omwindselblaadjes zijn meer dan 3,5 mm breed en duidelijk gerand. Buitenste omwindselblaadjes zijn afstaand tot iets teruggekromd en roodachtig van kleur.Bloemhoofdjes zijn 3-4 cm in diameter..............................................................Taraxacum sublaeticolor Dahlst.

 

Verspreiding: Een deel van het Nederlandse materiaal behoort tot een nog nieuwe soort en wordt nog beschreven. De echte, hier afgebeelde Taraxacum sublaeticolor, komt tot nu toe op enkele plaatsen voor.

      Taraxacum tenebricans (Dahlst.)Dahlst.

1a.  Planten hebben donkergroene behaarde bladeren met een groene bladsteel. De bladsteel kan soms iets rose zijn. Zijlobben (4-5) zijn afstaand en tot vaak aan de top naar voren gebogen.Driehoekig met een verlengde tamelijk stompe tot spitste top. De voorkant van de zijlobben zijn zeer grof getand tot soms ingesneden.De achterkant van de zijlobben hebben soms enkele grove tanden.Onderste zijlobben overgaand in grove tanden op de bladsteel.. Interlobben zijn sterk getand tot teerkleurig gerand en iets geplooid.De eindlob is driehoekig tot helmvormig met grove tanden en vaak min of meer ingesneden.Omwindsel donkergroen,soms iets rose van kleur, komvormig en duidelijk afstaand. De buitenste omwindselblaadjes zijn meer dan 3,5 mm breed en zwak gerand.........................................................................Taraxacum tenebricans ( Dahlst.) Dahlst.

Verspreiding: In brakke weilanden en veel voorkomend in Friesland.

Opmerking: Mogelijk gaat onder deze soort in Nederland nog andere soorten schuil. Nader onderzoek is nodig.

     Taraxacum tenebricans (Dahlst.) Dahlst.