Taraxacum Nederland

Serie Dilacerata


Deze serie kent de volgende soorten: Taraxacum dilaceratum M.P. Christ., Taraxacum leucopodum Hagl., Taraxacum lacerifolium Hagl. en Taraxacum exsertum Hagendijk, van Soest & Zevenbergen.

Fig. 1 Taraxacum dilaceratum M.P.Chr.

1. Bladsteel breed gevleugeld. Middennerf van de bladeren voorzien van zwartviolette streepjes. Interlobben sterk donker gekleurd gerand. Zijlobben talrijk, smal, afstaand en naar de top toe iets verbreed, stomp. Voorkant van de zijlobben sterk getand , evenals de interlobben. Eindlob vaak moeilijk te onderscheiden van de zijlobben,kort driehoekig, getand en soms ingesneden. Omwindsel meer dan 3,5 mm breed, duidelijk gerand en afstaand................................Taraxacum dilaceratum M.P.Chr. ( Fig. 1,3 )

Verspreiding : Algemeen 

Areaal: Zuid- Scandinavië, Nederland, Noord-Frankrijk en Engeland

1a. Niet met deze kenmerken......................................................2

2.Bloemhoofdje met donkerviolet gestreepte lintbloemen. Bladsteel iets gevleugeld. Middennerf bruinachtig. Zijlobben talrijk en meestal diep ingesneden, met enkele grove tanden op de voorkant, en daardoor overgaand in de interlobben. Zijlobben afstaand, sommige sterk omhoog gericht. Interlobben met een gekleurd ranje, soms ook kleuring op het bladoppervlak. Eindlob zeer smal helmvormig tot tongvormig verlengd, stomp. Omwindsel sterk teruggekromd tot teruggeslagen,tot 3 mm breed, niet gerand...................................Taraxacum lacerifolium Hagl. ( Fig. 2,4,5 )

 

Verspreiding: Algemeen 

Areaal: Zweden, Denemarken, zuidwaarts tot Luxemberg, Zwitserland en Oostenrijk

Taraxacum lacerifolium Hagl.

Fig.2 Taraxacum lacerifolium Hagl.

Fig.3 Taraxacum dilaceratum M.P.Chr.

Fig.4 Taraxacum lacerifolium Hagl.

Fig.5 Type Taraxacum lacerifolium Hagl.

2a. Niet met deze kenmerken........................................................................3

3. Bladeren aan de onderkant behaard. Bladsteel breed gevleugeld. Zijlobben afstaand, tot 3 cm lang, breed driehoekig, plotseling in een lijnvormig sliertige top versmald, vaak omhoog gericht. De voorkant van de bovenste zijlobben niet getand, die van de onderste vaak priemvormig getand, de voorkant gaat vaak ongemerkt over in de  interlobben. Interlobben getand en met een gekleurd randje. Eindlob smal pijlvormig, vaak ingesneden, stomp. Omwindsel tot 4 mm breed, niet gerand, teruggekromd......................................................................Taraxacum exsertum Hagendijk, van Soest & Zevenbergen ( Fig. 6,7,9 )

 

Verspreiding: Vrij algemeen vooral in het oosten en noorden van het land.

Verspreidingskaart

Areaal: Nederland, België, West- Duitsland en Engeland

 

 

3a. Bladeren vrijwel kaal. Bladsteel breed gevleugeld. Zijlobben afstaand, voorkant bolvormig met vele kleine en grote tanden of iets ingesneden. Zijlobben geleidelijk toegespitst waarbij de topjes soms iets omhoog gericht zijn. Interlobben kort met enkele grote tanden. Eindlob kort pijlvormig, ingesneden, met een duidelijk topje. Omwindsel 3,5 mm breed, niet gerand, sterk teruggekromd......................Taraxacum leucopodum Hagl. (Fig. 8,10 )

 

Verspreiding: niet voldoende bekend

Fig.6 Taraxacum exsertum Hagendijk, van Soest & Zevenbergen

Fig.7 Taraxacum exsertum Hagendijk, van Soest & Zevenbergen

Fig. 8 Taraxacum leucopodum Hagl.

Fig.9 Type Taraxacum exsertum Hagendijk,van Soest & Zevenbergen

Fig. 10 Type Taraxacum leucopodum Hagl.