Serie Melanthoida


Deze serie kent de volgende 2 soorten: Taraxacum melanthoides Dahlst. en Taraxacum multicolorans Hagendijk, van Soest & Zevenbergen

Fig.1 Taraxacum melanthoides Dahlst.

1. Bladeren duidelijk behaard. Bladsteel sterk versmald aan de voet,land gevleugeld. De hoofdnerf en de grotere zijnerven witachtig en duidelijk naar voren tredend. Bladoppervlak bezet met violette vlekjes. Zijlobben 5-7, smal driehoekig, afstaand en in en spitste top verlengd. De bovenkant van de zijlobben onregelmatig fijn getand. Interlobben tamelijk lang, iets violet gekleurd. Eindlob kort helmvormig, niet getand tot soms met een enkele tand, vaak ingesneden. Omwindsel tot 3,5 mm breed, niet gerand, sterk teruggekromd. Bloemhoofdje stralend, tot 4 cm in diameter. Stijlen lichtgeel.............................................................Taraxacum melanthoides Dahlst. ( Fig. 1,3,5 )

 

Verspreiding: vrij algemeen

Areaal: Noord-Europa zuidwaarts tot België en Frankrijk, Engeland

Bloemhoofdjes Tataxacum multicolorans Hagendijk, van Soest & Zevenbergen

1a. Bladeren behaard. Bladsteel gevleugeld. Zijlobbben, 5-7, kort driehoekig, afstaand, spits. vaak zwartviolet gevlekt. Voorkant van de zijlobben sterk getand tot iets ingesneden.en vaak geleidelijk overgaand in de interlobben. Interlobben zijn duidelijk violet gekleurd. Eindlob vaak niet duidelijk te onderscheiden van de zijlobben, gaafrandig tot iets ingesneden. Omwindsel meer dan 3,5 mm breed, duidelijk gerand, afstaand. Bloemhoofdje donkergeel. Stijlen lichtgeel............................................................Taraxacum multicolorans Hagendijk, van Soest & Zevenbergen ( Fig. 2,4,6 )

 

Verspreiding: Algemeen in Zuid-Holland, Noord-Brabant en Zeeland. Verdere verspreiding niet duidelijk.

Areaal: Nederland

Fig.2 Taraxacum multicolorans Hagendijk, van Soest & Zevenbergen

Fig. 3 Taraxacum melanthoides Dahlst.

Fig.4 Taraxacum multicolorans Hagendijk, van Soest & Zevenbergen

Fig. 5 Type Taraxacum melanthoides Dahlst.

Fig. 6 Type Taraxacum multicolorans Hagendijk, van Soest & Zevenbergen