Serie Pachyloba


Deze serie kent tot nu toe alleen Taraxacum pachylobum Dahlst.

Fig.1 Taraxacum pachylobum Dahlst.

Bladstelen breed gevleugeld. Zijlobben kort driehoekig  en vrijwel niet getand tot een enkele grote tand. Zijlobben opvallend regelmatig en overgaand in de verlengde helmvormige eindlob. Eindlob vaak ondiep ingesneden.  Interlobben niet duidelijk aanwezig.  Omwindsel tot 3,5 mm breed, niet gerand. Topjes van de lintbloemen geel van kleur....................................Taraxacum pachylobum Dahlst.

Verspreiding: onvoldoende bekend

Areaal: Nederland, Scandinavië, Denemarken, Polen. In Engeland waarschijnlijk adventief

Fig.2 Taraxacum pachylobum Dahst.

Fig. 3 Type Taraxacum pachylobum Dahst.