Taraxacum Nederland

Serie Ficta


Deze serie kent tot nu toe de volgende soorten: Taraxacum edytomum Hagl., Taraxacum fictum Hagendijk, v Soest & Zevenbergen,Taraxacum pannulatiforme Dahst. en Taraxacum subpraticola Hagl.

Fig. 1 Taraxacum fictum Hagendijk, v.Soest & Zevenbergen

1.Bladeren behaard...............................2

1a.Bladeren vrijwel kaal......................................3

Fig.2 Taraxacum pannulatiforme Dahlst

Fig. 3 Taraxacum subpraticola Hagl.

Fig.4 Type Taraxacum pannulatiforme Dahlst.

Fig.5 Type Taraxacum subpraticola Hagl.

2. Bladeren dicht behaard en met naar boven toe breed gevleugelde bladsteel. Zijlobben driehoekig tot tongvormig, tot spits, verlengd. Zijlobben, 5-6 (-7 ) meestal afstaand tot iets teruggericht. De bovenkant met enkele grote tanden, onderkant ook met een enkele grote tand. Interlobben sterk getand en geplooid met een gekleurde rand. Eindlob verlengd pijlvormig, verschillende keren ingesneden en getand, stomp. Omwindsel 3-4 mm breed, iets roodachtig aangelopen, teruggekromd......................Taraxacum pannulatiforme Dahlst. ( Fig. 2,4,6 )

Verspreiding: zeldzaam door geheel Nederland

Areaal: Noord- Europa zuidwaarts tot België en Engeland

Fig.6 Taraxacum pannulatiforme Dahst.

2.a Bladeren zwak behaard en met een niet gevleugelde bladsteel. Zijlobben, 4-5, afstaand driehoekig en spits, met vele grote tanden tot ingesneden.Naar beneden toe worden de zijlobben steeds kleiner en sterker getand. Interlobben vrij kort, getand, geplooid en gekleurd. Eindlob verlengd pijlvormig met een enkele tand tot ingesneden, stomp. Omwindsel tot 3mm breed en roodachtig gekleurd, teruggekromd ...............................................Taraxacum subpraticola Hagl. ( Fig. 3,5,7 )

Verspreiding: vrij zeldzaam

Areaal: Scandinavië, Denemarken, Noord-Duitsland en Nederland

Fig.7 Taraxacum subpraticola Hagl.

Taraxacum fictum Hagendijk, van Soest & Zevenbergen

3. Bladeren kaal en met een gevleugelde bladsteel. Zijlobben, 5-6, vanuit een brede of bolle voorkant driehoekig versmald in een vaak tongvormige top. Toppen zijlobben regelmatig omhoog gericht. Bovenkant zijlobben met vele grote tanden. Interlobben sterk getand en vaak violet gekleurd. Omwindsel tot 4 mm breed , teruggekromd en sterk roodachtig van kleur. Bloemhoofdje groot en stralend, tot 5 cm in diameter. Lintbloemen vaak oranjetoppig.........................Taraxacum fictum Hagendijk,v. Soest & Zevenbergen ( Fig. 1,8,11 )

Verspreiding: waarschijnlijk zeer zeldzaam. Gevonden in het gebied Bronckhorst en Brummen. Verder bij Culemborg. Verder onderzoek is nodig.

Areaal: Nederland

Fig. 8 Taraxacum fictum Hagendijk, v. Soest & Zevenbergen

Fig. 9 Taraxacum edytomum Hagl.

3a. Bladeren kaal  vrij breed gevleugeld. Zijlobben, 5-6,afstaand tot iets teruggericht, toegespitst. Bovenkant zijlobben met vele grote tanden. Interlobben kort en ook met enkele grote en kleine tanden. Eindlob verlengd driehoekig en vaak diep ingesneden. Omwindsel tot 3,5 mm breed, groenachtig van kleur, teruggekromd. Bloemhoofdjes kleiner, niet stralend. Lintbloemen geeltoppig.............................Taraxacum edytomum Hagl. ( Fig. 9,10,12 )

Verspreiding: niet bekend

Areaal: Nederland, Duitsland, Denemarken en Finland.

Fig. 10 Taraxacum edytomum Hagl.

Fig.11 Type Taraxacum fictum Hagendijk, v. Soest & Zevenbergen

Fig. 12 Type Taraxacum edytomum Hagl.