Taraxacum Nederland

Sectie Naevosa M.P.Chr.                Gevlekte paardenbloemDe Sectie Naevosa kenmerkt  zich door het voorkomen van vele violette vlekken op de bladeren en de grote stralende bloemen. Bladsteel en middennerf vaak dieprood gekleurd.

Binnen deze sectie kennen wij alleen de soort Taraxacum euryphyllum (Dahlst.) Christ. in Nederland.

De bladeren van Taraxacum euryphyllum (Dahlst.) Christ. zijn sterk behaard. Bladsteel is sterk purperrood. De middennerf is sterk roodachtig gekleurd. Het bladoppervlak met vele violette vlekken. Zijlobben ( 4-7) afstaand tot iets teruggekromd. De zijlobben zijn sterk driehoekig met een zeer spitste top. Niet of weinig getand. Interlobben zijn vrij breed ( tot 8 mm). De eindlob is langwerpig helmvormig met een stompe top.Bloemsteel vaak behaard. Buitenste omwindselblaadjes zijn teruggekromd tot iets afstaand donkergroen en zwak gerand. Bloemhoofdjes zijn stralend tot 4 cm in diameter. Buitenste lintbloemen aan de onderzijde violet gestreept. Stuifmeel ontbrekend!..........................................................................Taraxacum euryphyllum (Dahlst.) Christ.

 

Verspreiding: Deze zeer zeldzame soort is bekend van Texel, Terschelling en Schiermonnikoog.

Opm. Komt Taraxacum maculigerum Lindb.ook voor in Nederland? Nader onderzoek is nodig!