Taraxacum Nederland

Serie Atonoloba


Deze serie kent de volgende soorten: Taraxacum atonolobum Hagendijk,van Soest & Zevenbergen, Taraxacum sertatum Kirs., H.Ollg. & Step., Taraxacum incomptum Hagendijk, van Soest & Zevenbergen, Taraxacum angustisquameum Dahlst. ex Lindb.

Fig. 1 Taraxacum atonolobum Hagendijk, van Soest & Zevenbergen

1.Omwindselblaadjes zeer smal tot 2 mm breed, slordig teruggekromd, lijnvormig, niet gerand. Bladsteel niet gevleugeld. Zijlobben 4-6, smal driehoekig,afstaand tot teruggericht, toegespitst tot tongvormig versmald. Zijlobben van ongetand tot met enkele tanden, soms ingesneden. Interlobben met een gekleurde rand, met enkele tanden. Eindlob tot verlengd pijlvormig, vaak spits. Bloemhoofdjes stralend, tot 3 cm in diameter .............Taraxacum angustisquameum Dahlst. (Fig, 2,4,5 )

 

Verspreiding: Zeldzame soort

Areaal: Noord-Europa tot in Midden-Europa

1a. Omwindselblaadjes 3,5 mm of breder............................................................2

Fig.2 Taraxacum angustisquameum Dahlst. ex Lindb.

Fig.3 Taraxacum atonolobum Hagendijk, van Soest & Zevenbergen

Fig. 4 Taraxacum angustisquameum Dahlst. ex Lindb.

Fig. 5 Type Taraxacum angustisquameum Dahlst. ex Lindb.

Fig. 6 Type Taraxacum sertatum Kirs., H.Ollg. & Step.

2. Voorkant van alle zijlobben sterk getand met vele kleine en grote driehoekige tanden.Interlobben duidelijk geplooid en iets gekleurd, soms iets getand. Zijlobben smal driehoekig,soms ingesneden, regelmatig, kort toegespitst,  toppen soms iets omhoog gericht. Eindlob pijlvormig met een duidelijk ontwikkelde top. Omwindsel, 3,5 mm breed,duidelijk gerand. Stijlen geelachtig.............................Taraxacum sertatum Kirs.,H.Ollg. & Step. ( Fig. 6,8,9 )

Verspreiding: Onvoldoende bekend  

Areaal: Nederland, Midden-Europa, Denemarken, Finland, Polen, Zwitserland

2a. Voorkant van de bovenste zijlobben niet getand. Interlobben duidelijk met vele grote tanden.Stijlen vuilgroen...........................................................3

Fig. 7 Taraxacum incomptum Hagendijk, van Soest & Zevenbergen

Fig. 8 Taraxacum sertatum Kirs., H.Ollg. & Step.

3. Bladeren vrijwel kaal. Bladsteel smal gevleugeld. Middennerf van de bladeren opvallend glanzend, vaak bruinachtig. Zijlobben 4 (-5), meestal sterk teruggericht, toegespitst in een bijna tongvormige top.Toppen van de zijlobben opvallend vaak opvallend omhoog gebogen. Interlobben niet gekleurd. Eindlobben pijlvormig tot kort helmvormig, soms iets ingesneden. Omwindsel 3-4 mm breed, niet gerand, soms iets purperkleurig .....................Taraxacum atonolobum Hagendijk , van Soest & Zevenbergen ( Fig. 1,3,11 )

 

Verspreiding : Vrij algemene soort

Areaal:  Nederland. Zeer zeldzaam in België

Taraxacum atonolobum Hagendijk, van Soest & Zevenbergen

3a. Bladeren licht behaard.  Bladsteel vaak breed gevleugeld. Zijlobben 4-5, smal driehoekig, opvallend afstaand en kort toegespitst. Interlobben, kort, en breed, vrijwel  niet gekleurd. Eindlob kort driehoekig, soms iets helmvormig, stomp. Omwindsel tot 3,5 mm breed, duidelijk gerand. Bloemhoofdje duidelijk stralend, tot 4,5 cm in diameter...............................Taraxacum incomptum Hagendijk, van Soest & Zevenbergen ( Fig. 7,10,12 )

 

Verspreiding: Zeldzame soort. Nader onderzoek is nodig.

Areaal: Nederland

Fig. 9 Taraxacum sertatum Kir., H.Ollg. & Step.

Fig.10 Taraxacum incomptum Hagendijk , van Soest & Zevenbergen

Fig.11 Type Taraxacum atonolobum Hagendijk, van Soest & Zevenbergen

Fig.12 Taraxacum incomptum Hagendijk , van Soest  & Zevenbergen