Taraxacum Nederland

Sectie Obliqua Dahlst.                   Kustpaardenbloem


Deze sectie Obliqua kenmerkt zich door de duidelijk ingerolde buitenste lintbloemen en de oranjeachtige bloemkleur.De vele zijlobben staan regelmatig af. Buitenste omwindsels zijn klein van afstaand tot aanliggend .Omwindselblaadjes hebben vele knobbeltjes of hoorntjes.

We kennen binnen deze sectie in Nederland alleen de soort Taraxacum obliquum ( Fr.) Dahlst.

Taraxacum obliquum (Fr.) Dahlst. heeft vaak een verdikte basis van oude bladresten. De bladeren zijn lichtgroen van kleur en geheel kaal. Zijlobben staan merendeels af en zijn regelmatig.De zijlobben zijn kort,dicht op elkaar staand en met stompe korte top.De achterkant van de zijlobben hebben een enkele tand. Eindlob driehoekig en met stompe top. Buitenste omwindselblaadjes zijn vrij stomp en kort. De buitenste lintbloemen zijn sterk ingerold en zijn oranjegeel van kleur.

De bloeitijd begint ongeveer in de tweede helft na mei.

Verspreiding: Taraxacum obliquum (Fr.) Dahlst. komt veelvuldig voor in de kustduinen van Walcheren tot opTexel. Ook op Schiermonnikoog? Deze soort komt alleen voor langs de kust op kalkhoudende zandgrond ( zoutneerslag?)

Binnenlandse vondsten zijn uiterst dubieus en dus ook niet waarschijnlijk.