Taraxacum Nederland

Historische vindplaatsen Sectie Palustria


Op deze pagina vermelden wij de historische vindplaatsgegevens aan de hand van herbariummateriaal van de Sectie Palustria

Sectie palustria


Taraxacum anglicum


Friesland

Akkerwoude, Heechfinne, H 6.33.34, 1954, 20 mei

 

Eernewoude, Soiterpetter, 1958, 10 mei

 

Terschelling, Oosterend, 10 mei 1986

 

Helomavaart, boezem hooiland, middenperceel,16,33, 12, mei 19Eernewoude, Brouwer, 1956, 12 mei

 

Oostzijde Tjeukermeer, tussen Vierhuis en Delfstrahuizen, 1960, 28 april

 

Langelille, langs de Kuinder, 1954, 4 mei

 

Workumer Nieuwland, 10.54.22, 22 mei,1997

 

Akkerwoude, Tusken Lytsen, 1955,12 mei

 

Eernewoude,Brouwer, 1956,12 mei

 

Eernewoude, Oude Verm., J 6.12.44, 1955,6 april

 

Eernewoude, Folkertssloot, 1954, 8 mei

 

Terschelling, Koegelwieck, Zuidzand,Groote Plak, 5.62.24, 1946,5mei

 

Duinruigte, Terschelling, 1.53.25

 

Oudega, 1959,25 april

Gelderland

Nekkeveld,32.14.22, 22 mei,1986

 

Polder Arkenheem, Eendenpoel, vochtig hooiland, 32.14.23,1978, 8 mei

 

Harderwijk, Zuiderzeegebied, M 5.47.31, 1947,21 mei

 

Weiland aan zee ter hoogte van Ermelo, 1957, 24 april

 

Elburg weiland met Taraxacum palustre, binnendijks, M 6.12.13

 

Weide aan oever Wijchense ven, 1943, 12 me

 

 

Overijssel

Schraallanden, Meppelerdiep, Westoever, 21.15,55,1983,6 mei

 

De Brommert, 1e perceel, 1976, 30 april, Zwarte Water, ten zuiden van Hasselt

 

Ten zuiden van Genne, zuidoostelijk einde Genninger buitenland 1964, 8 mei

 

Haerst, Vecht, NB perceel, 21.46.41, 1941, 11 mei

 

Tussen Zwartsluis en Meppel, 19584 mei

 

Slootrand buiten Zwartendijk, Kampen, L6.52.41, 1941 11 mei

 

Doornspijk, Kerkdijk, 1946, 26 april

 

Poepershoek bij Vechtbrug, Zwollekerspel, bij Vechtbrug, 1966,12 mei

 

Oeverlanden Zwarte Water, 21.45.42, 1977, 11 mei

 

Kampen, nabij Zwartedijk, in weilanden, 1930, 1 april, L 6.52.23

 

Den Doorn, oude boerenwei, 21.45.35

 

Meppelerdiep, 1966, 12 mei

 

Zwartendijk bij Kamperveen, 1958, 4 mei

Schraallanden Meppelerdiep, De Olde Staphorst, 21.16.33, 1984, 6 mei

 

Hasselterdijk langs Zwarte Water, buitendijks Calthion, 21.45.42, 1975, 17 mei

 

Goor, Groote Whee, 1953, 2 mei

Noord-Brabant

Cornese boezem, Almkerk, 44.26.31, 9 mei, 1975

 

 

Zeeland

Zoute Haard, Schouwen-Duiveland, meest oostelijke en natte wei, 1966, 12 mei

Zuid-Holland

Polder bij Huis De Merwede, 1942,16 mei, P 4.62.43

 

1 km ten oosten van Den Bommel, Goeree-Overflakkee. Buitendijks  smalle strook langs dijkvoet, in lage gedeelte, 1967, 3 mei

 

Stad aan het Haringvliet, Westelijk havenhoofd, 1967, 8 mei

 

Oostvoorne, in de duinen, 1934, 27 maart

 

Taraxacum frisicum


Friesland

Ouddeel onder Leeuwarden, blauwgrasland, 1960,19 april

 

Terschelling, weiland, 1.53.45

 

Eernewoude, weiland aan de Folkesloot tegenover Compagnie Eernewoude, 6.13

 

Akkerwoude, Poel Lits, 6.33.34, 1953, 7 mei

 

Aan de Zwarte Brekken, Gem. Wymbritseradeel, 1929, 18 mei

 

Snekermeer, Galgenland, blauwgrasland, 10.48,1958, 9 mei

 

Oudega, laagland aan de Brekken, 10.46,1959, 25 april

 

Giekerk, poel, 1955, 24 mei

 

Ijlst, Sneek aan de Geeuw(Hefweg), blauwgrasland, 10.47, 1958, 19 mei

 

Terschelling, Oosterend, duinweiland, 2.41, achter zeereep

 

Terhorne bij Heerenzijl, 11.31.51, 1983, 3 mei

 

Terschelling, weiland achter zeereep, 1.53. 25

 

Sneek, Groene dijk, boezemland Snekermeer, 10.46, 1959, 24 april

 

Sneek, Groene Dijk, boezemland, 10.38, 1959,24 april

 

Eernewoude, 6.23.11, 1953, 30 april

 

Terschelling, Oosterend, duinruigte, tussen paal 11 en 12, 1.54.25, 1978,14 mei

 

Akkerwoude, Heechfinne, 1956,27 mei

 

Tussen Heeg en Oudega, boezemlandje Skutelpoel, 10.46, 25 april, 1959

Eernewoude, 6.13.33, 1953, 30 april

 

Akkerwoude, 6.33.34, 1953, 5 mei

 

Woudgaren bij Roodkerk aan Eeltsjemeer, greppel in blauwgrasland, 6.33, 1957, 18 mei

 

Ijlst, oever Wijnsloot, 10.47, 1958, 10 mei

 

Ten noorden van Hardegarijp,moerassig terrein,Gem. Tietjerkersteradeel, 1928, 6 mei

 

Eernewoude, bij Saiterpetten, 11,12,13 striep blauwgrasland, 1958, 10 mei

 

 

Terschelling, duinweide, 1.53.25

 

Heeg-Oudega, Skutelpoel, boezemlandje,10.46, 1959,10 mei

 

Eernewoude, 6.13.31, 1953,30 april

 

Eernewoude, Compagnie, 6.12.44, 1953,10 mei

 

Princehof-Oude Venen, 6.12.44, 1967, 13 mei

 

Eernewoude, Ulekrite, 1955, 14 mei

Taraxacum gelricum


Gelderland

Allemanskamp,Veenendaal en Renswoude, 1960, 7 mei

 

Meeuwenkampje, Veenendaal, 1960, 7 mei en 1966, 30 april

 

Bennekommer Meent, noordzijde, blauwgrasland, 1965, 6 mei


Overijssel

Grote Whee, in heide bij Goor,20 mei 1898

Utrecht

Arkenheem, schraalland, tegen Zuiderzeedijk, 32.14.22, 1978, 9 mei, 1983, 3 mei

 

Putterpolder,32.15.12, 1987,7 mei

Taraxacum palustre

Flevoland


De Fazant, recreatie strand langs Veluwermeer, 27.11.44/ 183.63-496.14

 

Zuidelijk-Flevoland, Woldstrand nabij Zeewolde, 1988, 9 mei, 26.46.51

Friesland


Terschelling, Boschplaat , H 1-54, 1976, 16 mei

 

Terschelling, De Grie paal A19

 

Terschelling, Groede, 1976,11 mei, 1.54.23

 

Mirrum, weg naar Funsum, zilt weiland, 11.31

 

Warns, Stawarse meer, 1961, 12 mei

 

Workumer Nieuwland, 1982,17 mei

 

Bocht van Molkwerum, 1984, 30 april

 

Terschelling, De Grie, paal A 18, 1976, 16 mei

 

Terschelling, paal 20, Boschplaat

 

Terschelling, Koegelwieck, duinvallei, 1980, 15 mei

 

Ameland, ruig grasland, zilte vallei, Kooiduinen, 1971, 1 mei

Gelderland


Bennekom, 't Fortuin, Bennekomse Meent, blauwgrasland, 1953, 16 mei

 

Wijchen, 1931, 1 mei ( 6.11.14)

 

Nijkerk, 8 mei 1988

Noord-Brabant


Bergen op Zoom, voormalig zoutmoeras, 1987, 49.34.14

 

Woensdrechtse Duintjes, 1978, 19 mei, 49.34.55

 

Zwin, zilte weiden, 1987

 

Schor ten zuiden van bergen op Zoom ter hoogte van Craayberg, 1970, 14 mei

 

 

Noord-Holland


Texel, Waal en Burg, Lammerweide, 1970, 19 mei

 

Texel, Waal en Burg, natuurreservaat, 1987, 15 mei

 

Volendam, zout weiland ten noorden van Volendam, 1949, 4 mei ( L 4.67.43)

 

Texel, Dijksmanhuizen, 1970, 19 mei

 

Rand Kinselmeer, 1971, 16 mei

 

Kinselmeer, binnendijks, 1969, 9 mei

Zeeland


Duinen bij Domburg, 1877, 5 mei.

 

Kwaden Hoek, Goeree, paal 8, 36.58.24, 1964, 13 mei

 

Westhoofd, Goeree, 1964, 13 mei

 

1964, Kouden polder, Hoek

 

Walcheren,Vrouwenpolder, voormalig Fort de Haak, in weiland, zonder datum

 

Fort de Hack, 1969, 6 mei

 

Koudenpolder, t.w.v. Hoek, laag terrein onderaan de zeedijk tussen Middenweg en de Voorste kreek, 1971, 26 april

Noord- Beverland, oostelijke laagte oud Noord-Beverlander polder, 1969, 6 mei

 

Oosterschelde onder Kraaienborg, Woensdrecht, 49.34, 1970, 14 mei

 

Breskens, 2e laagte ten oosten van nummer 1, 1972, 2 mei

 

Kwaden hoek, Goeree-Overflakkee,in de 4 vallei ter hoogte van het kustlicht(paal 8), 1966, 9 mei

 

Tussen Renesse en Haamslide, 1964, 21 mei

 

Walcheren, Vrouwenpolder bij voormalig Fort de Haak, in moeras, 1969, 6 mei

Moer, Ierseke, zuurland, 1951, 6 mei

 

Hoofdplaatpolder, West Zeeuws-Vlaanderen, paardenweide in de 2 laagte vanaf het westen (Oostzijde wilgenbos), 1966, 13 mei

 

Colijnsplaat, 1915

 

Noord- Beverlandse polder, oostelijke inlaag noordzijde,1969,6 mei

 

Schouwen, Zoute Haard, 42.26.31, 1976, 5 mei

 

Hoofdplaat, Hoofdplaatspolder, in laagte, 1959, 22 april

 

Zuid-Holland


1 km ten westen van Tinte, Voorne, dijkdoorbraak langs de Lodderlandsedijk, weiland, 1972, 8 mei

 

Hellevoetsluis op het gorsje ten zuiden van de voormalige tramremise, 1971, 4 mei

 

Voorne, vochtige vallei, 37.41.13 ten zuiden van het Brede Water

 

Voorne, Stenen Baben, mei 1952

 

Tenellaplas, Voorne, laagte in duinbos ten noorden van plas, 1972, 8 mei

 

Zuidkust Voorne-Putten, vlak ten oosten van Hoornse Hoofden, , op het gors onderlangs de dijk

 

Numansdorp, ongeveer 300 meter ten westen van haven, 1969,13 september

Schor ten oosten polder Nieuwe Stad, 1969, 14 mei

 

Hoeksewaard, westzijde langs Bekade, Gors, 1969, 13 mei