Taraxacum Nederland

Serie Lucida


Deze serie kent de volgende soorten: Taraxacum lucidum Dahlst., Taraxacum fulgidum Hagl., Taraxacum nitidum Hagendijk, van Soest & Zevenbergen. en Taraxacum rigens Hagendijk, van Soest & Zevenbergen.

Fig.1  Taraxacum lucidum Dahlst

1. Omwindsel komvormig, aanliggend tot iets afstaand.......................................2

1a Omwindsel niet komvormig en teruggekromd...................................................3

Fig.2 Taraxacum fulgidum Hagl.

2. Bladeren opvallend geelgroen van kleur en met een ongevleugelde bladsteel. Zijlobben gering in aantal, 2-3 (-4), de lagere zijlobben klein en overgaand in de grove tanden van de interlobben. Zijlobben en interlobben met vele krachtige grote tanden. Interlobben met een gekleurd randje. Eindlob lang smal driehoekig verlengd tot sterk verlengd helmvormig, tot 8 cm lang, soms iets ingesneden. Omwindsel donkergroen, komvormig aanliggend tot iets afstaand, berijpt, meer dan 3,5 mm, breed gerand ............................Taraxacum lucidum Dahlst. ( Fig. 1,4,5 )

Verspreiding: Algemene soort 

Areaal: Noord-Europa, Noord- Duitsland, Nederland tot in Noord-Frankrijk

2a.Bladeren vrij donker van kleur en de bladsteen is iets gevleugeld. Zijlobben ,3-4 (-5), getand op de bovenkant van de zijlobben. Eindlob breed, vaak even lang als breed, tot sterk hoefijzervormig, met teruggerichte zijlobjes. niet getand maar vaak ingesneden. Interlobben meestal zonder gekleurd randje. Omwindsel komvormig,donkergroen, aanliggend tot afstaand, iets purperkleurig, meer dan 3,5 mm breed, gerand  .............................................Taraxacum fulgidum Dahlst. ( Fig. 2,3,6 )

Verspreiding: Algemene soort. Vooral op de klei.

Areaal: Noord-Europa zuidwaarts tot Nederland en België, Engeland en Ierland

Fig.3 Taraxacum fulgidum Hagl.

Fig.4 Taraxacum lucidum Dahlst.

Fig. 5 Type Taraxacum lucidum Dahlst.

Fig. 6 Type Taraxacum fulgidum Hagl.

Fig.7 Taraxacum nitidum Hagendijk, van Soest & Zevenbergen

3. Bladeren donkergroen met naar boven toe een gevleugelde bladsteel. Zijlobben afstaand,smal tongvormig of lijnvormig,tot kort driehoekig,tot bijna 2 cm lang, Toppen vaak tongvormig versmald. De voorkant van de zijlobben met vele vaak grote tanden of ingesneden. Interlobben ook vaak lang, smal, sterk getand, randje gekleurd. Bladoppervlak vaak violet gekleurd. Eindlob van de binnenste bladeren hebben zijn sterk helmvormig tot vaak ingesneden, tweemaal zo lang als breed. Buitenste bladeren zijn kort pijlvormig, stomp met een enkele tand. Omwindsel donkergroen, tot 3,5 mm breed, niet gerand , purperkleurig. Bloemhoofdjes zij stralend, tot 5 cm in diameter en zijn donkergeel........................................................Taraxacum nitidum Hagendijk, van Soest & Zevenbergen ( Fig. 7,10,11 )

Verspreiding: Vrij zeldzame soort. In het westen algemener.

Areaal: Nederland

3a. Bladeren vaak geelgroen met een breed gevleugelde bladsteel. Zijlobben, 3-4, kort , vrij stomp,uitstaand tot iets teruggericht, de hogere vrij dicht opeen en niet getand. De lagere zijlobben met grote en kleine tanden. Interlobben met een gekleurd randje. Eindlob van kort driehoekig tot smal verlengd helmvormig, met een enkele kleine of grote tand Omwindsel terugekromd, tot 3,5 mm breed, smal gerand. Bloemhoofdje stralend, tot 5 cm in diameter . Lintbloemen hebben een purper gekleurd topje......................................Taraxacum rigens Hagendijk, van Soest & Zevenbergen ( Fig. 8,9,12 )

Verspreiding: Vroeger alleen bekend langs de oude Zuiderzeekust. Verder bij Langelille. Verder onderzoek is nodig, omdat deze soort sinds 1954 niet meer is gevonden.

Areaal: Nederland

Fig. 8 Taraxacum rigens Hagendijk, van Soest & Zevenbergen

Fig.9 Taraxacum rigens Hagendijk, van Soest & Zevenbergen

Fig.10 Taraxacum nitidum Hagendijk,van Soest & Zevenbergen

Fig.11 Type Taraxacum nitidum Hagendijk, van Soest & Zevenbergen

Fig.12 Type Taraxacum rigens  Hagendijk,van Soest & Zevenbergen