Taraxacum Nederland

Sectie Ruderalia Kirschn.&Step. et H.Ollg.   Weidepaardenbloem


De Sectie Ruderalia  heeft het grootste aantal soorten en is nog volop in beweging. Er worden in de toekomst nog vele nieuwe soorten beschreven.

Deze pagina is nog in bewerking en het streven is om in het voorjaar van 2019 nieuwe sleutels te presenteren. Dit worden sleutels die totaal afwijken van de huidige Verdwaal - sleutels. Hierbij kan men iedere gevonden Taraxacum plant determineren tot een soort en/of in ieder geval tot een serie. De kans is namelijk groot dat er een nieuwe soort is gevonden.

Deze nieuwe sleutels maken de moeilijke Sectie Ruderalia toegankelijk en krijgen daardoor meer waardering in de floristiek.

Op deze pagina zijn van de meeste Taraxacumsoorten afbeeldingen van de holotypen en/of lectotypen afgebeeld. In dit komende jaar worden ook vele nieuwe foto's toegevoegd van de verschillende soorten.Verder zijn voor zover mogelijk de verspreidingsgegevens aangegeven.

Kenmerkend rozet sectie Ruderalia

Hoofdingang Determineersleutel voor de series


Kleur bladsteel rose tot rood....................................................................................A                                                                                     

Bladsteel bleekgroen tot groen zonder een spoor van rood..............................B

A Determineersleutel Series Sectie Ruderalia met zwak rose tot felrode bladstelen

1a. Bladstelen felrood.......2                              

1b. Bladstelen zwak rose tot roodachtig ...................6                                                       

Fig.1

Fig.2

Fig.3

2a. Eindlob van de bladeren verlengd pijlvormig ( Fig.1). Zijlobben 3(-5).......................................................Serie Copidophylla

2b. Eindlob van de bladerenkort stomp tot helmvormig,maar niet pijlvormig ( Fig.2 )............. ...........................................3

3 Omwindselblaadjes afstaand tot losjes aangesloten.......................4

3a. Omwindselblaadjes teruggekromd tot teruggericht.........................5

4a. Bladstelen felrood gekleurd tot overgaand in de middennerf. Bladstelen iets gevleugeld Zijlobben met getande voorkant, 2-4(-5). Eindlob breed helmvormig en ten dele hoefijzervormig.....................................Serie Lucida

4a. Bladstelen felrood en vrij breed gevleugeld. Middennerf niet sterk gekleurd. Zijlobben tot kort driehoekig, vrijwel ongetand. Zijlobben 5-6. Eindlob helmvormig iets ingesneden tot vaak onduidelijk te scheiden van de zijlobben ( Fig.3 ) ....................................................................Serie Pachyloba

Fig. 1

Fig.2

5. Zijlobben vanuit een brede voet smal lijnvormig afstaand tot opgericht. Eindlob kort driehoekig met een korte uittredende spits.  Interlobben met vele lange tanden. ( Fig. 1) Stijlen lichtgeel van kleur........................................................Serie Pulchrifolia

5a. Zijlobben vanuit een smalle voet smal lijnvormig afstaand tot opgericht. Eindlob kort driehoekig met een lange draadvormige uittredende spits. Interlobben met enkele kleine tanden. ( Fig.2)  Stijlen donkergeel van kleur.....................................................Serie Exacuta

 

6. Bladstelen roodachtig. Soms is de middennerf ook roodachtig van kleur.....................................................................................7

6a. Bladstelen iets gekleurd tot rose..................................................................................18

7.Bladeren duidelijk behaard met tot zwart gekleurde interlobben en/of met vele zwarte vlekken op de bladeren............................................................................................8

7a. Bladeren kaal en /of niet in combinatie met sterk zwart gekleurde interlobben of met zwarte vlekken op de bladeren...........................................................................9

                     Fig.1

                 Fig.2

8.  Planten zien er donker uit door de sterke beharing en de zwart gekleurde, gekroesde, interlobben. Zijlobben overlopend in de brede interlobben. Nervatuur niet duidelijk naar voren tredend.Eindlob breed helmvormig ( Fig.1)..........................................Serie Fasciata

8a. Planten grijsgroen.De hoofdnerf en de zijnerven witachtig en duidelijk naar voren tredend. De bladeren zijn opvallend bezet met vele zwarte vlekjes. Interlobben smal en duidelijk gescheiden van de zijlobben (Fig. 2)..........Serie Melanthoida

9.Bladsteel niet tot nauwelijks gevleugeld. Zijlobben vaak in geringe aantal, 3-5, kort driehoekig en vaak kamvormig getand. Interlobben soms met enkele tanden. Eindlob verlengd helmvormig, toegespitst (Fig.3)............................................................................Serie Retroflexa

9a. Bladstelen van nauwelijks gevleugeld tot breed gevleugeld. Zijlobben talrijk. van bijna ongetand tot met vele tanden. Zijlobben van scherp haakvormig tot smal lijnvormig.Bij lang lijnvormig versmalt zijn de topjes omhoog gericht,  Eindlob tot verlengd toegespitst tot scherp toegespitst.Soms ongetand tot met vele tanden............................................................10

                                Fig.3

                             Fig.4

10. Zijlobben vrijwel niet getand tot met enkele grote tanden, Interlobben met enkele kleine tandjes. Eindlob langwerpig helmvormig soms iets ingesneden, maar ongetand (Fig.4) ......................................................................................Serie Distanstia

10a.Zijlobben  en interlobben met vele tanden. Eindlob scherp toegespitst tot kort  driehoekig of lang verlengd helmvormig................................................................................11

                                    Fig.1

                                    Fig.2

11. Planten donkergrijs groen, iets behaard. Zijlobben 3-4(-5), weinig getand, driehoekig en klauwvormig teruggebogen ( Fig.1).........................Serie Oblongata

11a.Planten anders van kleur, kaal tot behaard, met vele zijlobben.Zijlobben sterk getand met kleine tot grote tanden. Vaak lijnvormig versmald. Interlobben ook met grote( lange) tanden. Eindlobben tot sterk toegespitst tot kort helmvormig tot verlengd ingesnoerd. Eindlobben soms niet te onderscheiden van de zijlobben.......................................................................12

12. Bladen en interlobben zijn sterk getand . Eindlob lang pijlvormig met vaak vele tanden.  Einlob vaak niet te onderscheiden van de zijlobben. ( Fig.2).....................................................................................

.......................................Serie Acutangula

12a Planten niet met deze kenmerken.......................................................................13

13. Zijlobben sterk lijnvormig versmald met allerlei overgangen naar de interlobben.De  tongvormige topjes van de zijlobben opvallend omhoog gericht.  Met vele tanden en een korte pijlvormige eindlob helmvormig tot ingesnoerd toegespitst .............................14

13a.Planten niet met zijlobben die opvallend lijnvormig versmald zijn............................15

14. Zijlobben met vele lijnvormige verlengde toppen die daarbij sterk omhoog zijn gericht. Met vele overgangen naar de interlobben. Duidelijke scheiding zijlobben en interlobben.  Eindlob kort driehoekig sterk toegespitst (Fig,1) ......................................Serie Laciniosa 

                    Fig.1

                                  Fig.2

14a. Zijlobben korter lijnvormig versmald. Zijlobben soms onduidelijk te scheiden van de interlobben.Eindlobben van breed helmvormig verlengd tot smal sterk ingesnoerd toegespitst ( Fig. 2).....Serie Flandrica

15. Eindlob helmvormig, driehoekig tot veelhoekig, Zijlobben en interlobben met opvallende grote tanden op zowel de voorkant als de achterkant ( Fig. 3)........................Serie Sinuata

15a. Planten niet met deze kenmerken.............................................................16

                     Fig.3

                     Fig.4

                    Fig. 5

16. Eindlobben tot smal tongvormig en meermalen ingesnoerd tot ingesneden. Vaak zijn de zijlobben en interlobben opvallend lang en sterk kamvormig getand(Fig.4) ........................................Serie Polyodonta

16a Zijlobben en eindlobben niet met deze kenmerken Bladstelen ongevleugeld........................

.........................................17

17. Zijlobben zijn gevormd als vogelvleugels. Zijlobben en interlobben weinig getand tot enkele grote tanden. Eindlobben breed pijlvormig tot verlengd stompvormig en niet getand. (Fig. 5) ....................................................................................Serie Atonoloba

17a.Zijlobben opvallend lang,lijnvormig toegespitst. Vaak met opvallende verlengde pijlvormige eindlob  met uittredende spits ( Fig.6)..................Serie Intervenia

 Fig. 6

18.

Serie : Acutangula

 

Buitenste omwindselblaadjes zijn smal met gekromde randen. Zijlobben van de bladeren zijn duidelijk scherp toegespitst. Onregelmatig met toegespitste tanden en ingesneden.Binnenste bladeren zijn minder gelobt met een duidelijke eindlob

 

                                                   Taraxacum acutangulum Markl.

                                         Taraxacum angustisquameum Dahl. ex Lindb.

                                              Taraxacum canoviride Lindb. ex Puo.

                                                      Taraxacum kjelmanii Dahlst


                      Taraxacum sublacerifolium Hagendijk et v. Soest & Zevenbergen


                                                     Taraxacum trilobatum Palmgren.


Taraxacum canoviride Lindb.

Verspreiding:  Veel van het Nederlandse herbariummateriaal van Taraxacum canoviride behoren tot andere soorten. Deze soort is vrij zeldzaam en verder onderzoek is nodig.

Taraxacum kjellmanii Dahlst.

Verspreiding: Onvoldoende bekend. Nader onderzoek is nodig

Taraxacum angustisquameum Dahlst.

Verspreiding: Is zeldzaam gevonden, maar komt binnen Europa vrij algemeen voor.

Taraxacum trilobatum Palmgren.

Verspreiding: Vrij algemeen in Nederland

Taraxacum sublacerifolium Hagendijk et v. Soest & Zevenbergen

Verspreiding: vrij algemeen

Serie : Aequiloba

                                                  Taraxacum leucopodum Hagl.

                                                      Taraxacum planum Raunk.

 

Met vele uniforme zijlobben en totaal ongetand zijn. Bladstelen zijn iets gevleugeld. Interlobben zijn geplooid. Buitenste omwindselblaadjes duidelijk groot en onregelmatig terugekromd.

 

Taraxacum planum Raunk.

Verspreiding: vrij algemene soort

Taraxacum infuscatum H.Ollg.

Verspreiding: Zeldzame soort

Taraxacum leucopodum Hagl.

Verspreiding: Onvoldoende bekend. Nader onderzoek nodig.

Taraxacum edytomum Hagl.

Verspreiding: Niet goed bekend, waarschijnlijk zeldzaam

Taraxacum latens H.Ollg.

Verspreiding: Niet goed bekend, waarschijnlijk zeer zeldzaam

Serie : Alata

                                                         Taraxacum alatum Lindb.

                                                     Taraxacum horridifrons Rall

                                                         Taraxacum laticordatum Markl.

 

Bladstelen bleekgroen. Gevleugeld . Zijlobben staan dicht opeen en kort gelobt. Buitenste omwindselblaadjes groot.

 

Taraxacum alatum Lindb.

Verspreiding: Zeer algemene soort

Taraxacum horridifrons Rail.

Verspreiding: Zeldzame soort

Taraxacum laticordatum Markl.

Verspreiding : Onvoldoende bekend.

 

 

 

Serie : Arrhenia

                              Taraxacum filidens Hagendijk et v. Soest & Zevenbergen


                                                       Taraxacum hepaticum Rail.


                                                      Taraxacum interveniens Hagl.


                             Taraxacum planoides Hagendijk et v.Soest & Zevenbergen

 

Bladeren lang en smal , behaard. Zijlobben zijn gelijkmatig en iets teruggekromd. Middennerf duidelijk roodachtig van kleur.. Vaak met een groenrood gestreepte midennerf.

 

Taraxacum interveniens Hagl.

Verspreiding: Onvoldoende bekend

Taraxacum speciosiflorum M.P.Chr.

verspreiding: Onvoldoende bekend, waarschijnlijk zeer zeldzaam

Taraxacum filidens Hagendijk et v. Soest & Zevenbergen

Verspreiding:Alleen bekend van enkele plaatsen, zoals bij Den Haag en in Zuid-Limburg.

Taraxacum hepaticum Rail

Verspreiding:  Zeldzame soort.

Taraxacum planoides Hagendijk et v. Soest & Zevenbergen

verspreiding: Vrij algemene soort

 

 

Serie : Copidophylla

                                                         Taraxacum amplum Markl.

                                                Taraxacum copidophyllum Dahlst.


                               Taraxacum ploegii Hagendijk et v. Soest & Zevenbergen

 

Zijlobben (3-5)  en tot  spits teruggekromd. Eindlob verlengd pijlvormig. Buitenste omwindselblaadjes opgericht tot afstaand en zijn duidelijk gerand.

 

Taraxacum copidophyllum Dahlst.

Verspreiding: vrij zeldzame soort

Taraxacum amplum Markl.

verspreiding: Zeer algemene soort

Taraxacum ploegii Hagendijk et v. Soest & Zevenbergen

Verspreiding: Zeldzame soort en sinds jaren niet meer gevonden.


 

Serie : Cordata

                                                      Taraxacum cordatum Palmgr.

                                                     Taraxacum pannucium Dahlst.


                                                      Taraxacum pannulatum Dahlst.

 

Bladstelen zijn bleekgroen van kleur en smal gevleugeld. Zijlobben zijn driehoekig en stomp. Vaak ongetand of soms met een enkele tand. Buitenste omwindselblaadjes zijn ongeveer afstaand.

 

Taraxacum cordatum Palmgr.

Verspreiding: Algemene soort

Taraxacum pannucium Dahlst.

Verspreiding: Algemene soort

Taraxacum pannulatum Dahlst.

verspreiding: Vrij algemene soort

 

 

Serie : Croceiflora

 

Bladstelen zijn bleekgroen van kleur. Zijloben zijn smal en driehoekig en toegespitst. en min of meer afstaand. Zijlobben zijn sterk getand tot ingesneden.

                                                  Taraxacum croceiflorum Dahlst.

                                         Taraxacum insigne Ekm. ex M.P.Chr. & Wiinst.

                                                          Taraxacum lacerifolium Hagl.

                                                         Taraxacum opertum H.Ollg.


                            Taraxacum recessum Hagendijk et v. Soest & Zevenbergen


 

Taraxacum croceiflora Dahlst.

Verspreiding: Algemene soort, maar binnen deze soort schuilen nog enkele nieuwe soorten.

Taraxacum lacerifolium Hagl.

Verspreiding: Onvoldoende bekend, omdat er nog niet echt duidelijk is welke nieuwe soorten er schuilen binnen deze soort.

Taraxacum opertum H. Ollg.

Verspreiding: Onvoldoende bekend

Taraxacum insertum H.Ollg.

Verspreiding: Onvoldoende bekend

 

Taraxacum insigne Ekm. ex M.P.Chr. & Wiinst.

verspreiding: vrij algemene soort

Taraxacum recessum Hagendijk et v. Soest & Zevenbergen

Verspreiding: verspreiding onvoldoende bekend. Kwam ooit vrij veel voor bij Den Haag. Nog?

 

Serie : Dahlstedtia

 

Bladstelen zijn rood van kleur. De bladeren zijn behaard. De zijlobben zijn kort driehoekig. Buitenste omwindselblaadjes zijn sterk terugeslagen.

                                   Taraxacum laciniosifrons Wiinst.

 

Taraxacum latisectum Lindb.

Verspreiding: Onvoldoende bekend

Taraxacum laciniosifrons Wiinst.

verspreiding: Zeer algemene soort

 

 

Serie : Ekmana

                             Taraxacum effusum Hagendijk et v. Soest & Zevenbergen


                                                        Taraxacum ekmanii Dahlst.


                         Taraxacum ekmaniforme Hagendijk et v. Soest & Zevenbergen


                                                       Taraxacum lunare M.P.Chr.


                                                   Taraxacum ochrochlorum Hagl.


                           Taraxacum subarmatum Hagendijk et v. Soest & Zevenbergen


                            Taraxacum tortuosum Hagendijk et v. Soest & Zevenbergen

 

Bladeren lichtgroen van kleur en breed. Bladstelen zijn bleek tot licht rose. Zijlobben zijn maanvormig driehoekig,soms iets geklauwd. Omwindselblaadjes afstaand tot teruggekromd.

 

Taraxacum ekmanii Dahlst.

Verspreiding: Zeer algemene soort

Taraxacum ochrochlorum Hagl.

Verspreiding: Onvoldoende bekend

Taraxacum lunare M.P.Chr.

Verspreiding: Zeldzame soort

Taraxacum effusum  hagendijk etv. Soest & Zevenbergen

Verspreiding: Vrij zeldzame soort

Taraxacum ekmaniiforme Hagendijk et v. Soest & Zevenbergen

verspreiding: vrij algemene soort

Taraxacum tortuosum  Hagendijk et v. Soest & Zevenbergen

Verspreiding: Zeldzame soort

Taraxacum subarmatum Hagendijk et v. Soest & Zevenbergen

Verspreiding: Tot nu toe alleen bekend van een plaats Venlo, Jammerdaalse heide

 

Serie : Fasciata

                                                      Taraxacum fasciatum Dahlst.

 

Planten zien er vaak zwart donkergroen uit  door de teerkleurige interlobben en de stoffige beharing. Interlobben zijn sterk geplooid  en dus duidelijk teerkleurig.Buitenste omwindselblaadjes zijn lichtgroen van kleur en tot teruggekromd.

 

Taraxacum fasciatum Dahlst.

Verspreiding: Zeldzame soort

Taraxacum subxanthostigma M.P.Chr.

Verspreiding: Zeldzame soort

 

Serie : Haematica

 

Bladstelen zijn rood van kleur. Zijlobben  zijn klauwvormig en stomp Buitenste omwindselblaadjes en min of meer afstaand en gerand.

 

Taraxacum pulchrifolium Markl.

Verspreiding: Vrij zeldzame soort

 

Serie : Laciniosa

Bladsteel bleekgroen en gevleugeld. Zijlobben  zijn stompen vaak onregelmatig ingesneden  en getand. Interlobben vaak geplooid en tot iets teerkleurig.

                                                     Taraxacum aurosulum Lindb.

                                                     Taraxacum dilaceratum M.P. Chr.

 

Taraxacum dilaceratum M.P.Chr.

Verspreiding: Vermoedelijk algemene soort, maar moet nog verder worden onderzocht.

Taraxacum aurosulum Lindb.

Verspreiding: Vrij algemene soort

Taraxacum subcyanolepis M.P.Chr.

Verspreiding: Algemene soort

 

Serie Lingulata

                         Taraxacum denticulatum Hagendijk et v. Soest & Zevenbergen


                         Taraxacum exsertiforme Hagendijk et v. Soest & Zevenbergen


                               Taraxacum exsertum Hagendijk et v. Soest & Zevenbergen


                             Taraxacum flandricum Hagendijk et v.Soest & Zevenbergen


                                                      Taraxacum lingulatum Markl.

                                                       Taraxacum rhamphodes Hagl.

                     Taraxacum stenoschistoides Hagendijk et v. Soest & Zevenbergen


 

Bladstelen bleekgroen van kleur. Zijlobben zijn vaak vleugelvormig met een afgeronde top.Buitenste omwindselblaadjes zijn breed en teruggekromd.

 

Taraxacum lingulatum Markl.

Verspreiding: Vrij algemeen in het oosten van het land

Taraxacum rhamphodes Hagl.

Verspreiding: Onvoldoende bekend

Taraxacum denticulatum Hagendijk et v. Soest & Zevenbergen

Verspreiding: Zeldzame soort. De laatste jaren niet meer gezien

Taraxacum exsertum Hagendijk et v. Soest & Zevenbergen

Verspreiding: Algemene soort

Taraxacum exsertiforme Hagendijk et v. Soest & Zevenbergen

Verspreiding: Algemene soort

 

Taraxacum flandricum Hagendijk et v. Soest & Zevenbergen

Verspreiding: Zeldzame soort

Taraxacum stenoschistoides Hagendijk et v. Soest & Zevenbergen

Verspreiding: Vrij zeldzame soort

 

Serie : Longisquamea

                          Taraxacum calochroum Hagendijk et v. Soest & Zevenbergen


                                                       Taraxacum fagerstroemii Salt.


                               Taraxacum fictum Hagendijk et v. Soest & Zevenbergen


                          Taraxacum incisiforme Hagendijk et v. Soest & Zevenbergen


                                                Taraxacum remanentilobum v. Soest


                                          Taraxacum sertatum Kirschn. et Step. & H.Ollg.

 

Bladstelen zijn rood van kleur en niet gevleugeld. Interlobben zijn duidelijk teerkleurig.

 

Taraxacum purpureum Raunk.

Verspreiding: Onvoldoende bekend

Taraxacum fagerstroemii Salt.

Verspreiding: Algemene soort

Taraxacum severum M.P.Chr.

Verspreiding: Algemeen in de duingebieden

Taraxacum remanentilobum v. Soest

Verspreiding: Onvoldoende bekend

Taraxacum calochroum Hagendijk et v. Soest & Zevenbergen

Verspreiding: Vrij algemene soort

Taraxacum fictum Hagendijk et v.Soest & Zevenbergen

Verspreiding: Zeer zeldzame soort

Taraxacum incisiforme Hagendijk et v. Soest & Zevenbergen

Verspreiding: Zeldzame soort

Taraxacum sertatum Kirschn. et Step. & H,Ollg.

Verspreiding: Onvoldoende bekend

 

 

Serie : Lucida

                                                  Taraxacum ancistrolobum Dahlst.

                         Taraxacum corynodiforme Hagendijk et v. Soest & Zevenbergen

                                                    Taraxacum eudontum Sahlin


                                                           Taraxacum fulgidum Hagl.

                     Holotype Taraxacum nitidum Hagendijk et v. Soest & Zevenbergen

                                                          Taraxacum olitorium Hagl.

                                                   Taraxacum undulatiforme Dahlst.

Bladeren vaak gekruld en geplooid. Zijlobben tot stomp.Eindlobben  zijn groot. Bladsteel  rose tot sterk rood van kleur.Buitenste omwindselblaadjes aanliggend tot afstaand.

 

Taraxacum lucidum Dahlst.

verspreiding: Algemene soort

Taraxacum fulgidum Hagl.

Verspreiding: Vrij algemene soort. Vooral in de kleigebieden

Taraxacum sinuatum Dahlst.

Verspreiding: Algemene soort

Taraxacum undulatiforme Dahlst.

Verspreiding: Zeer algemene soort

Taraxacum olitorium Hagl.

Verspreiding: Vrij algemene soort. Moet verder nog verder worden onderzocht

Taraxacum ancistrolobum Dahlst.

Verspreiding: Zeer algemene soort

Taraxacum lunare M.P.Chr. ex M.P.Chr. & Wiinst.

Verspreiding: Zeldzame soort

Taraxacum eudontum Sahlin

Verspreiding: Algemene soort

Taraxacum nitidum Hagendijk et v. Soest & Zevenbergen

Verspreiding: Vrij algemene soort

 

 

Serie : Melanthoida

 

Bladeren zijn langwerpig en met regelmatige zijlobben.De bladeren zijn duidelijk behaard  en met vele violette vlekjes.

       Taraxacum exacutum Markl.


                                         Taraxacum huelphersianum Dahlst. ex Hagl.


                                 Taraxacum melanthoides Dahlst. ex M.P.Chr. & Wiinst.


                                                       Taraxacum pallidipes Markl.


                                              Taraxacum porrigens Markl. ex Puo.

 

Taraxacum melanthoides Dahlst. ex M.P.Chr. & Wiinst.

Verspreiding: Vrij zeldzame soort

Taraxacum huelphersianum Dahlst. ex Hagl.

Verspreiding: Onvoldoende bekend

Taraxacum porrigens Markl. ex Puo.

Verspreiding: Zeldzame soort

Taraxacum exacutum Markl.

Verspreiding: Zeldzame soort

Taraxacum pallidipes Markl.

Verspreiding: Algemene soort

 

 

 

Serie : Oblongata

 

Meestal vroeg bloeide soorten. Bladstelen roodachtig. Bladeren zijn lichtgroen van kleur. Bloemknoppen zijn donkergroen. Stijlen zijn donkerzwart van kleur.

                                                      Taraxacum amaurolepis Markl.


                                Taraxacum oblongatum Dahlst.

   

Taraxacum oblongatum Dahlst.

Verspreiding: Zeer algemene soort

Taraxacum inarmatum M.P.Chr.

Verspreiding: Algemene soort

Taraxacum amaurolepis Markl.

Verspreiding:  Onvoldoende bekend

Taraxacum petterssonii Markl.

Verspreiding: Zeldzame soort

 

Serie : Pachyloba

 

Bladstelen zijn sterk rood en gevleugeld. Zijlobben tot spits en met afgeronde toppen.Buitenste omwindselblaadjes afstaand

                               Taraxacum debrayi Hagendijk et v. Soest & Zevenbergen


                          Taraxacum multicolorans Hagendijk et v. Soest & Zevenbergen


                                                 Taraxacum pachylobum Dahlst.

         Taraxacum rigens Hagendijk et v.Soest & Zevenbergen

 

Taraxacum pachylobum Dahlst.

Verspreiding: Onvoldoende bekend

Taraxacum rigens Hagendijk et v.Soest & Zevenbergen

Verspreiding: Is deze soort uitgestorven? Sinds 1954 niet meer gezien en verzameld

Taraxacum debrayi Hagendijk et v. Soest & Zevenbergen

Verspreiding: Onvoldoende bekend

Taraxacum multicolorans Hagendijk et v. Soest & Zevenbergen

verspreiding: Algemene soort op vooral zeeklei


 

Serie : Pectinatiformia

                                                  Taraxacum pectinatiforme Lindb.

 

Bladstelen zijn gevleugeld. Zijlobben zijn zeer spits en vaak ingesneden. Buitenste omwindselblaadjes teruggekromd.

 

Taraxacum pectinatiforme Lindb.

Verspreiding: Vrij algemene soort in het Noorden van het land

 

Serie : Piceata

 

Buitenste bladstelen zijn bleekgroen en de binnenste bladeren zijn roodachtig.Middennerf naar bladtop toenemend in kleur. Buitenste omwindselblaadjes zijn vaak sterk purperbruin van kleur.

                             Taraxacum angulare Hagendijk et v. Soest & Zevenbergen


                                                    Taraxacum cyanolepis Dahlst.


                                                          Taraxacum piceatum Dahlst.


                                                        Taraxacum sellandii Dahlst.


                                                       Taraxacum subpraticola Hagl.


 

Taraxacum piceatum Dahlst.

Verspreiding: Algemene soort

Taraxacum cyanolepis Dahlst.

Verspreiding:Algemene soort op ruderale plaatsen in de duingebieden

Taraxacum subcyanolepis M.P.Chr.

Verspreiding: Algemene soort

Taraxacum sellandii Dahlst.

Verspreiding: Zeer algemene soort

Taraxacum angulare Hagendijk et v. Soest & Zevenbergen

verspreiding: Algemene soort

Taraxacum subpraticola Hagl.

verspreiding: Onvoldoende bekend

 

Serie : Polyodonta

                                                       Taraxacum polyodon Dahlst.

 

Bladeren zijn sterk getand. Interlobben zijn vaak iets teerkleurig. Buitenste omwindselblaadjes zijn teruggekromd.

 

Taraxacum polyodon Dahlst.

verspreiding: Zeer algemene soort

 

Serie : Retroflexa

                                              Taraxacum adiantifrons Ekm. ex Dahlst.


                           Taraxacum unguifrons Hagendijk et v.Soest & Zevenbergen

 

Bladstelen roodachtig van kleur. Bladeren hebben een grote,brede en stompe eindlob. Buitenste omwindselblaadjes zijn breed , gerand en teruggekromd.

 

Taraxacum unguifrons Hagendijk et v. Soest & Zevenbergen

Verspreiding: Zeldzame soort

Taraxacum adiantifrons Ekm. ex Dahlst.

Verspreiding: Algemene soort

 

Serie : Sagittipotentia

                          Taraxacum atonolobum Hagendijk et v. Soest & Zevenbergen


                                                          Taraxacum distans Hagl.


                           Taraxacum incomptum Hagendijk et v. Soest & Zevenbergen


                                                            Taraxacum valens Markl.

 

Bladeren lichtgroen van kleur. Zijlobben min of meer teruggekromd en toegespitst. De meeste bladeren hebben een lange pijlvormige eindlob. Bloemknop sterk donkergroen van kleur. Buitenste omwindselblaadjes zijn niet gerand.

 

Taraxacum valens Markl.

Verspreiding:  Zeldzame soort

Taraxacum atonolobum Hagendijk et v. Soest & Zevenbergen

Verspreiding: Vrij algemene soort

Taraxacum incomptum Hagendijk et v. Soest & Zevenbergen

Verspreiding: Zeldzame soort

 

Serie : Tanyphylla


                                               Taraxacum tanyphyllum Dahlst.

 

Grote planten. Bladstelen buitenste bladeren zijn vaak iets rose en de binnenste bladeren zijn duidelijk rood. Middennerf rood met een duidelijk gestreept patroon.Buitenste omwindselblaadjes groot.

 

Taraxacum tanyphyllum Dahlst.

Verspreiding: Onvoldoende bekend

Deze soorten worden nog speciaal onderzocht ( in bewerking)


Taraxacum nobile

Taraxacum nothum

Taraxacum ordinatum

Taraxacum pachymeroides

Taraxacum pannulatiflorum

Taraxacum stenacrum

Taraxacum urbicola

Taraxacum vastisectum