Serie Distantia


Deze serie kent de volgende soorten: Taraxacum distans Hagl. en Taraxacum hepaticum Railons

Fig.1 Taraxacum distans Hagl.

1. Bladsteel iets gevleugeld. Zijlobben afstaand, 3-4, kort driehoekig, versmald in een korte scherpe top, De meeste zijlobben zijn niet getand, onderste soms met enkele kleine tanden op de bovenkant. Eindlob meestal verlengd pijlvormig en een duidelijk topje. Interlobben soms met een lange tand, iets geplooid. Omwindsel meer dan 3,5 mm breed, niet gerand, teruggekromd.  Bloemknop sterk berijpt...................................Taraxacum  distans Hagl. (Fig. 1,4,6 )

Verspreiding: Onvoldoende bekend.

Areaal: Nederland, Finland

1a. Bladsteel smal gevleugeld. Zijlobben, 4-6(-7), sterk afstaand, tot vleugelvormig, smal driehoekig versmald in een korte top. De voorkant van de zijlobben met enkele tanden, ook een enkele tand aan de onderkant van de zijlobben. Eindlob breed driehoekig pijlvormig, vaak even lang als breed, kort ingesneden, met enkele grote tanden, vrijwel stomp  Interlobben vaak sterk gekleurd. Omwindsel teruggekromd, niet gerand, meer dan 3,5 mm breed. Bloemknop niet berijpt...................................Taraxacum hepaticum Railons ( Fig. 2,3,5 )

Verspreiding: Onvoldoende bekend

Areaal: Nederland, Duitsland, Polen,Oostenrijk,Finland. Adventief in Engeland?

Fig.2 Taraxacum hepaticum Railons

Fig.3 Taraxacum hepaticum Railons

Fig.4 Taraxacum distans Hagl.

Fig.5 Type Taraxacum hepaticum Railons

Fig.6 Type Taraxacum distans Hagl.