Taraxacum Nederland

Serie Ancistroloba


Deze serie kent twee soorten: Taraxacum ancistrolobum Dahlst. en Taraxacum lunare M.P.Chr.

Fig. 1 Taraxacum ancistrolobum Dahlst.

1. Planten opvallend donkergroen. Eindlob meestal tot sterk verlengd helmvormig en opvallend stomp. Zijlobben sterk klauwvormig, vooral de lagere zijlobben met vele korte tanden.Omwindsel  meer dan 4 mm breed, niet gerand, tot teruggeslagen. Interlobben vaak niet aanwezig. De tandjes aan de toppen van de lintbloemen zwartgrijs tot rood van kleur......................................Taraxacum ancistrolobum  Dahlst.( Fig. 1,2,5)

Verspreiding: Zeer algemene soort.

Opmerking: Deze soort bloeit 14 dagen later als de andere soorten uit de Sectie Ruderalia.

Areaal: Scandinavië, zuidwaarts tot Midden -Europa, Frankrijk, Engeland

1a.Planten niet opvallend donkergroen. Eindlob  kort driehoekig pijlvormig. Zijlobben zwak klauwvormig, vrijwel ongetand tot een enkele grote tand. Omwindselblaadjes sterk terugekromd en tot 4mm breed, ongerand.Interlobben duidelijk en soms met een grote tand. De tandjes aan de toppen van de lintbloemen zijn geel van kleur....................Taraxacum lunare M.P.Chr. ex MPC.& Wiiist. ( Fig.3,4,6)

Verspreiding: Niet duidelijk bekend.

Areaal: Nederland, Zwitserland, Zweden, Denemarken,  Duitsland en Polen. Adventief in Engeland

Fig. 2 Taraxacum ancistrolobum Dahlst.

Fig. 3 Taraxacum lunare M.P.Chr.

Fig. 4 Taraxacum lunare M.P. Chr.

Fig.5  Typemateriaal Taraxacum ancistrolobum  Dahlst.

Fig.6  Typemateriaal Taraxacum lunare M.P.Chr.