Taraxacum Nederland

Jacht op de Moeraspaardenbloemen 2021


Excursieprogramma 2021


We gaan dit jaar weer op Jacht naar de Paardenbloemen in verschillende gebieden in zowel Nederland als in België                                                                                                                                                     

In België is tot nu toe nog maar weinig onderzoek gedaan op het gebied van de paardenbloemen. De soorten en hun verspreiding zijn onvolledig bekend.

We hopen vele soorten in kaart te kunnen brengen en te verzamelen. Hopelijk vinden wij ook enkele soorten uit de zeer bedreigde Sectie Palustria. Tot nu toe zijn er drie soorten uit die sectie bekend in België: Taraxacum palustre, Taraxacum hollandicum en Taraxacum delanghii.

Nadere informatie volgt nog.


  • Taraxacum weekend België 3 en 4 april 2021 Vlaamse Ardennen. Verdere informatie volgt!


  • 17 april 2021 Hasselt  We gaan wederom het bekende gebied op Jacht naar de Moeras paardenbloemen en gaan we op zoek naar o.a. de onbekend soort uit de Sectie Palustria namelijk Taraxacum udum.

  • 24 april 2021 Drentse AA gebied Vinden wij meerdere soorten uit de nieuwe Sectie Frugalia?

  • 1 mei 2021 Texel Hopelijk vinden wij hier ook de bijna verdwenen Taraxacum euryphyllum De gevlekte paardenbloem uit de Sectie Naevosa en gaan we de echte Taraxacum nordstedtii op meerdere plaatsen vinden.

  • 8 mei  2021 Schiermonnikoog 2019 was sensationeel door het terugvinden van de Gevlekte paardenbloem en het vinden van de vele soorten uit de Sectie Palustria. Taraxacum litorale was ook een topper. We gaan weer op zoek!!

  • 15 mei 2021 Ameland Dit eiland is wat betreft paardenbloemen slecht onderzocht. Wat gaan we hier vinden. Spannend!


Opgave verplicht via Contact